Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Gra edukacyjna „Droga do niepodległości”

To już 99 lat, od kiedy w listopadzie obchodzimy jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej historii – odzyskanie niepodległości w 1918 r. Radosna to data, bo przecież przyniosła Polakom upragnioną wolność. Dlatego też postanowiliśmy ją uczcić w radosny sposób, łącząc naukę, wychowanie patriotyczne i zabawę w grze edukacyjnej „Droga do niepodległości”.
W rozgrywce wzięły udział dwuosobowe reprezentacje klas: I TI, I TS, II OOS, II TS, II TM, III B TI, IV TI i IV TS oraz jedna osoba z kl. II A WZ.
Na terenie szkoły rozmieściliśmy 5 punktów, ilustrujących drogę Polaków do niepodległości i epizody z nią związane – LEGIONY, KOMENDANT, ORLĘTA LWOWSKIE, CZYN POWSTAŃCZY i BITWA WARSZAWSKA. Na każdym z punktów drużyny rozwiązywały zadania: z rozsypanych wersów układały pieśń legionową a inną uzupełniały właściwymi, brakującymi słowami. Rozwiązywały quiz o Józefie Piłsudskim i krzyżówkę niepodległościową. Rozpoznawały obrazy z czasów walk o niepodległość oraz wiersze polskich poetów. Uczniowie musieli skojarzyć rekwizyty z wydarzeniami lub postaciami i wreszcie zmierzyć się z konkurencjami sprawnościowymi – założyć opatrunki rannemu czy trafić rzutkami do celu.
Dodatkowym miejscem była KWATERA MARSZAŁKA, z której kierowaliśmy drużyny na poszczególne stanowiska, liczyliśmy czas, zapisywaliśmy punkty na podstawie docierających „meldunków”. Po wykonaniu wszystkich zadań przez wszystkie drużyny podsumowaliśmy grę zliczając punkty i wyłaniając zwycięskie zespoły.
– I MIEJSCE – I TI -P. GRZELAK, S. HREHOROWICZ
– II MIEJSCE ex aequo IV TS – D. KARBOWSKI, D. NOWAKOWSKI oraz IV TI – P. KOWALCZYK, K. KOCAJ,
– III MIEJSCE – III B TI – P. LIPA, K. LEGENZA
Przedstawiciele klas II TM i I TS stracili zaledwie 0,5 punktu do podium.
Zwycięzcy tegorocznych zmagań z klasy I TI otrzymali w nagrodę przechodni „Puchar Niepodległości”, a wszyscy symboliczne nagrody – „Kasztanki”, konie wykonane z kasztanów oraz słodycze.
Turniej, a także okolicznościową dekorację holu szkoły, przygotowali uczniowie i uczennice kl. II TE pod kierunkiem wychowawczyni p. Sabiny Stali.