Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

II Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o Historii i Kulturze Żydów

2.06.2015 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie odbył się II Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Historii i Kulturze Żydów (ze szczególnym uwzględnieniem Żydów ze Śląska). Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu namysłowskiego, powiatów sąsiadujących z województw: opolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz śląskiego.

Głównymi celami konkursu było: poznanie różnorodnej działalności Żydów na Śląsku (wielu z nich to wybitni naukowcy, politycy, pisarze, lekarze), ich wkładu w rozwój społeczności lokalnej (wielu uhonorowano Nagrodą Nobla), zainteresowanie uczniów historią regionalną,
poznanie kultury i historii Żydów oraz budowanie wśród uczniów postaw otwartości na mniejszości narodowe, opartych na zrozumieniu, tolerancji i szacunku dla odmienności.
Konkurs składał się z dwóch części – pisemnych eliminacji oraz finału w formie ustnej.
W obydwu najlepiej zaprezentowała się uczennica naszej szkoły Anna Łoza z kl. III TI, która z wynikiem 66 pkt.(na 67 pkt. możliwych do zdobycia) zajęła I miejsce.

Honorowy patronat nad konkursem objął prof. Walter Laqueur z Waszyngtonu (którego rodzina mieszkała w okolicach Namysłowa, i z którym zawodnicy połączyli się i rozmawiali w trakcie konkursu) oraz Starosta Namysłowski Michał Ilnicki.