Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

II spotkanie w projekcie ERASMUS+

W dniach od 10.04 do 15.04 odbyło się w naszej szkole drugie spotkanie uczniów i nauczycieli z Niemiec, Litwy, Turcji i Polski, którzy uczestniczą w dwuletnim projekcie pt. Life and Work in Europe – educational, opportunities, possibilities of migration and integration for adolescents (Życie i praca w Europie – edukacyjne szanse oraz możliwości migracji i integracji dla młodzieży) w ramach programu Erasmus+. Głównym celem spotkania był udział uczniów w zajęciach poświęconych zagadnieniom tolerancji, uprzedzeń oraz stereotypów.

Przed spotkaniem w Polsce każda ze szkół miała za zadanie przygotowanie krótkiego filmu, w którym zostały zaprezentowane uprzedzenia związane z podjęciem pracy bądź studiów w krajach europejskich. Podczas zajęć uczniowie omawiali wspólnie zaprezentowane filmy. Oprócz zajęć nasi goście poznali nasze miasto, zwiedzili Bazylikę, Zamek, Bibliotekę Łańcuchową, Dom Historii oraz szereg innych wartych obejrzenia miejsc. W środę wszyscy uczestnicy spotkania wybrali się na wycieczkę do Wrocławia, gdzie zobaczyli najważniejsze zabytki oraz uczestniczyli w wykładzie na temat możliwości ubiegania się na studia na Uniwersytecie Wrocławskim. W ciągu tego tygodnia nasi goście mieli okazję poznać naszych uczniów, spędzając wspólnie czas wolny na rozmowach w języku angielskim i niemieckim oraz zwiedzaniu ciekawych miejsc w naszym mieście i okolicy. Podczas spotkania uczniowie bardzo się zaprzyjaźnili, otworzyli na nowe kultury oraz zrozumieli, jak ważna jest tolerancja i znajomość języków obcych.