Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

III Powiatowy Konkurs Historyczny

2 marca w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy odbył się III Powiatowy Konkurs Historyczny ,,O Polskę niepodległą – Podziemie antykomunistyczne w Polsce w latach 1944-1956” dla szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs miał na celu zainteresowanie uczniów historią Polski i Polaków w latach 1944-1956 czyli w okresie kształtowania się polskiego państwa po II wojnie oraz działalności podziemia antykomunistycznego, odkrywanie faktów historycznych dotąd nieznanych, a także kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł historycznych. Szczególną uwagę w tej edycji konkursu poświęcono trzem Żołnierzom Niezłomnym: Danucie Siedzikównie, Witoldowi Pileckiego i Zygmuntowi Szendzielorzowi.

Szkoły ponadgimnazjalne z Oleśnicy, Sycowa i Bierutowa reprezentowane były przez  dwuosobowe zespoły, które w pierwszym etapie rozwiązywały test złożony z pytań otwartych i zamkniętych o różnym stopniu trudności. Na wynik części pisemnej całego zespołu składały się punkty zdobyte indywidualnie przez obu uczniów (każdy mógł otrzymać 50 p.).

W drugim etapie drużyny przedstawiały prezentację multimedialną o wybranym Żołnierzu Niezłomnym. Komisja oceniała ją pod kątem wartości merytorycznej oraz wizualnej. Prezentacja przygotowana przez  Jarosława Sypkę z kl. II TI oraz Kacpra Pelczarskiego z kl. II TS zachwyciła komisję i została oceniona (jako jedyna) na maksymalną liczbę 40 punktów. Ostatecznie, po weryfikacji danych, drużyna ZSP zajęła III miejsce, tracąc do pierwszej lokaty zaledwie 9 punktów.

Opiekunkami uczniów były panie Sabina Stala i Marta Sławuta-Wójcik.