Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

INFORMACJA W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA

Informujemy, że od 26 października do 8 listopada 2020 r. we wszystkich oddziałach Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnicy nauka będzie się odbywać w trybie zdalnym, jak poniżej:

1. w Technikum:

– zajęcia lekcyjne – tylko zdalne we wszystkich oddziałach,

– zajęcia praktyczne w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy odbywają się wyłącznie  trybie zdalnym; prosimy o odwiedzenie strony internetowej PCKZ (www.pckzolesnica.pl),

– praktyki zawodowe zostaną przesunięte na inny termin lub będą się odbywać w innej formie;

2. w Branżowej Szkole I stopnia nr 1:

– zajęcia lekcyjne – tylko zdalne  we wszystkich oddziałach,

– zajęcia praktyczne w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy odbywają się wyłącznie  trybie zdalnym; prosimy o odwiedzenie strony internetowej PCKZ (www.pckzolesnica.pl),

– zajęcia praktyczne młodocianych pracowników u pracodawców nie odbywają się – młodociani pracownicy są zwolnieni ze świadczenia pracy; podstawa prawna: art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19,

– teoretyczne kursy zawodowe dla oddziałów wielozawodowych odbywają się tylko w trybie zdalnym; prosimy o odwiedzenie strony internetowej PCKZ (www.pckzolesnica.pl) lub innych ośrodków kursowych prowadzących kursy;

3. w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych:

– zajęcia (konsultacje) na zjazdach – odbywają się tylko zdalnie (dotyczy zjazdów w dniach: 24-25 października oraz 7-8 listopada 2020 r.).