Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Biblioteka

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek – piątek 7.45 – 15.00
Sobota 8.45 – 12.45 w dni pracy szkoły zaocznej

Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy istnieje od 1946 roku (pierwszy zapis w księdze inwentarzowej odnotowano 23.08.1946r.). Obecnie księgozbiór biblioteczny liczy ponad 34 000 książek. W ofercie bibliotecznej, oprócz lektur i podręczników, znajduje się bogaty wybór literatury pięknej, literatury metodycznej dla nauczycieli, programów w wersji tradycyjnej i elektronicznej. Prenumerujemy około 40 tytułów gazet i czasopism.

Nasza szkoła kształci uczniów w wielu zawodach, co skutkuje odpowiednią strukturą księgozbioru.

 

Obecnie mamy bardzo dobre warunki lokalowe (wypożyczalnia – 120 m2 oraz czytelnia – 61 m2 na ponad 30 uczniów).

W czytelni znajduje się 12 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu dla uczniów i nauczycieli oraz kącik multimedialny, które tworzą nowoczesne Szkolne Centrum Multimedialne.
Odbywają się tutaj lekcje z różnych przedmiotów w ramach realizacji ścieżki czytelniczej i medialnej oraz zajęcia opiekuńcze.

Biblioteka jest skomputeryzowana. Pracujemy w programie MOL Optivum. Czytelnicy korzystają z katalogów elektronicznych.

Biblioteka obsługuje około 1400 osób (uczniów, słuchaczy szkoły zaocznej, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji).

Współpracujemy i wymieniamy się doświadczeniami z bibliotekami szkół oleśnickich i wrocławskich oraz Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną i Biblioteką Pedagogiczną w Oleśnicy.

Obecnie w bibliotece szkolnej ZSP pracują:

mgr Lidia Putz
mgr Ewa Tempiak
mgr Joanna Leśniak