Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Inne spojrzenie na akcję „Wolny Szlaban”

W kontekście wydarzeń nagłośnionych przez lokalne media dotyczących rzekomego „ograniczania wolności” i braku wyjścia poza teren szkoły chcielibyśmy zająć określone w tej sprawie stanowisko.

Jako samorząd szkolny  jesteśmy zasmuceni i zaskoczeni postawą naszych kolegów akcją „Wolny Szlaban”. Absolutnie nie popieramy pikiety ani formy, którą zaczęła ona stopniowo przybierać. Rozumiemy frustrację uczniów szkoły wywołaną brakiem miejsc parkingowych, czy sporymi kolejkami w sklepiku szkolnym jednakże nie wytłumaczalny jest fakt, że zamiast najpierw przyjść i poinformować nas o tych trudnościach woleli na własną rękę zorganizować ośmieszający uczniów i nauczycieli protest nagłośniony przez media lokalne i nie tylko. Warto zauważyć, że o ile w pierwszym dniu mogliśmy jeszcze mówić o demonstracji pokojowej to z każdym kolejnym traci ona ten charakter, a zapowiedzi użycia bardziej radykalnych środków spotykają się z naszym potępieniem. Jako samorząd uczniowski odcinamy się od tego przedsięwzięcia, które stanowi jawne pogwałcenie statutu szkoły i narusza zasady bezpieczeństwa w naszej szkole. Duży odsetek protestujących pierwszoklasistów każe nam uważać, że nie znają oni, tego najważniejszego w naszej szkole dokumentu. Jednak ani jego nieznajomość, ani krótki czas pobytu w szkole nie zwalniają z przestrzegania zasad, panujących w tej placówce, która może przecież poszczycić się długą tradycją oraz powszechnym szacunkiem w środowisku. Uważamy, że środowa pikieta zorganizowana w holu szkoły nadszarpnęła wizerunek wszystkich uczniów i pracowników Zespołu Szkół Zawodowych. Jako przedstawiciele całej społeczności uczniowskiej jesteśmy zaniepokojeni sposobem jak i formą przedstawiania swoich żądań.  Zamiast do protestowania zachęcamy uczniów do poświęcenia sił na wnikliwe przeczytanie statutu szkoły oraz zapoznanie się z panującymi w niej zasadami.

Samorząd Szkolny
Zespołu Szkół Zawodowych
m. Marii Skłodowskiej-Curie