Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie

24.02.2015 w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy odbył się IV Powiatowy Konkurs Wiedzy O Społeczeństwie „10 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży historią, kulturą, tradycją Unii Europejskiej, poszerzenie wiedzy uczestników na temat stosunków polityczno-społecznych i kulturowych krajów Unii Europejskiej, wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem, kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki europejskiej.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z obszaru oleśnickiego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Oleśnicy reprezentowała trzyosobowa drużyna, w składzie: Agnieszka Hajntze z klasy II Technikum Ekonomicznego oraz Kamila Janczy i Filip Kolbert z klasy II Technikum Handlowego pod kierunkiem pani Aleksandry Szyszki.

W pierwszym etapie zespoły trzyosobowe zgłoszone przez poszczególne szkoły rozwiązywały 45 minutowy test składający się z pytań otwartych i zamkniętych. W drugim etapie drużyna losowała zestaw 5 pytań i odpowiadała na nie.

Nasi uczniowie wykazali się szeroką wiedzą na temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej i samego jej funkcjonowania.

Uczniowie zostaną zaproszeni na uroczystą galę podsumowania konkursów przedmiotowych, która odbędzie się w czerwcu 2015 roku.