Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Język kluczem do efektywnej edukacji zawodowej

Podczas wakacji grupa ośmiu nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskie – Curie  w Oleśnicy uczestniczyła w dwutygodniowych kursach metodycznych i językowych  w ośrodku szkoleniowym ActiLingua w Wiedniu oraz w szkole językowej ETI w St. Julian’s na Malcie. Szkolenia odbyły się w ramach projektu Język kluczem do efektywnej edukacji zawodowej finansowanego przez Program Operacyjny Wiedza. Edukacja. Rozwój. 

 

W dniach od 05 – 16.07. 2021 r. pani Sylwia Nowogońska – Berłowska oraz pan Krzysztof Rzepka wzięli udział w dwutygodniowym kursie metodycznym dla nauczycieli języka niemieckiego. Podczas zajęć nauczyciele  poszerzali wiedzę z zakresu aktualnych trendów w metodyce, zapoznali się z najnowszymi publikacjami do nauczania języka niemieckiego oraz zgłębiali wiedzę o Austrii.

W tym samym czasie panie Agnieszka Walichnowska, Anna Palma oraz Bogusława Szachnowska doskonaliły znajomość języka niemieckiego, realizując program przegotowany przez szkołę językową ActiLingua. Zajęcia odbywały się w międzynarodowych grupach i opierały się głównie na konwersacjach uzupełnianych wiadomościami z zakresu gramatyki. W czasie spotkań oprócz tradycyjnych metod nauczania (konwersacje, wykłady, praca z podręcznikiem) lektorzy wykorzystywali także gry tematyczne, elementy muzyczne i narzędzia multimedialne. Austriaccy nauczyciele z zaangażowaniem przekazywali wiedzę również z zakresu kultury i tradycji.

Uczestnicy kursu wykorzystali zdobyte umiejętności językowe w czasie zwiedzania Wiednia. Z przyjemnością zgłębiali historię pięknej cesarzowej Austrii- Sisi, wsłuchiwali się w muzykę Beethovena, Straussa, Falco oraz podziwiali dzieła sztuki Picassa, Klimta, Moneta zgromadzone w wiedeńskich muzeach.

Równie bogate doświadczenia zdobyły nauczycielki, które w dniach 02- 13.08.2021 r.  uczestniczyły w kursie podnoszącym kompetencje językowe i metodyczne zorganizowanym przez szkołę językową ETI w St. Julian’sna Malcie.

Panie Katarzyna Kwaczyńska oraz Marta Żminkowska uczestniczyły w kursie metodycznym dla nauczycieli języka angielskiego. Podczas kursu nauczycielki poszerzały swoje umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych na zajęciach szkolnych. Poznały metodę WebQuest oraz program CLIL, który służy do prowadzenia zajęć w języku obcym. Zaprezentowane przez lektorów metody pozwalają na udoskonalenie pracy z uczniem na odległość.  Są efektywnym sposobem realizowania różnych projektów w epoce zdalnego nauczania.

Równocześnie swoje umiejętności z języka angielskiego  kształciła pani Teresa Picher. Zajęcia prowadzone przez lektorów, doskonaliły płynność wypowiedzi, wzbogacały słownictwo oraz utrwalały zasady gramatyczne.

Popołudniami  uczestniczki kursów brały udział w wycieczkach, które pozwoliły poznać historię wyspy oraz jej piękną architekturę. Letni klimat sprzyjał również spacerom brzegami lazurowego morza.

Dla wszystkich nauczycieli ZSZ w Oleśnicy uczestnictwo w unijnym programie było wyjątkowym doświadczeniem zawodowym. Przyniosło wymierne korzyści w postaci certyfikatów, nowych kontaktów zawodowych oraz wspomnień, które na długo pozostaną w ich pamięci.