Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Jubileusz 60-lecia

Jubileusz 60-lecia
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dyrekcja gorąco powitała na uroczystości 60-lecia powstania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wszystkich przybyłych, Grono Pedagogiczne oraz Wszystkich Pracowników Administracji i Obsługi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy.

 

Na uroczystość przybyli:

 • Dolnośląski Kurator Oświaty p. Beata Pawłowicz
 • Dolnośląski Wicekurator Oświaty – p. Marzena Machałek
 • Przewodniczący Rady Powiatu – p. Marian Horbacz
 • Starostwa Powiatu Oleśnickiego – p. Zbigniew Potyrala
 • Wicestarosta POweiatu Oleśnickiego – p. Henryk Sarnowski
 • Naczelnik Wydziału oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy – p. Małgorzata Iwańska
 • Burmistrz Oleśnicy – p. Jan bronś
 • Wiceburmistrzowie Oleśnicy – p. Janusz Marszałek i p. Henryk Bernacki
 • Wójt Gminy Oleśnica – p. Andrzej Proszkowski
 • Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej – p. Walerian Pietrzak
 • Przewodniczący Rady Ministra Oleśnicy – p.Ryszard Zelinka
 • Wizytatorzy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – p. Regina Mroczko i p. Jerzy Spychała
 • Proboszcz Parafii Św. Jana Apostoła i Ewangelisty – ks.Infułat Władysław Ozimek
 • Prezes zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Oleśnicy – p. Bogumiła Marciniak
 • Przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych: Starszy Cechu – p. Henryk Kruszelnicki i p. Bogumiła Maniak
 • Reprezentanci Oleśnickich Zakładów Pracy – współpracujących ze szkołą
 • Przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – p. Stanisław Mozol

Za wieloletni trud wychowawczy i edukacyjny, poświęcenie w pracy z młodzieżą i dbałość o dobre imię szkoły medale okolicznościowe otrzymali najdłużej pracujący, czynni zawodowo nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy :

 • Pan Stanisław Różycki
 • Pan Andrzej Szymański
 • Pan Jan Majewski
 • Pani Teresa Banasiak
 • Pani Zdzisława Mogiełka
 • Pani Grażyna Kołaska

Za ogromny trud wychowawczy i edukacyjny, pełną poświęcenia dbałość o dobre imię szkoły oraz szczególne zaangażowanie w życie szkoły medale otrzymali:

 • Pani Kazimiera Musiałek
 • Pani Elżbieta Wiśniewska-Waguła
 • Pan Zygmund Adamski
 • Pan Feliks Machaj

Podziękowania za pomnażanie dorobku szkoleniowego i wychowawczego a także za trud tworzenia tradycji szkoły otrzymują:

 • Pan Adam Fuchs długoletni Dyrektor Szkoły
 • Pan Marian Horbacz długoletni Dyrektor Szkoły, obecnie Przewodniczący Rady Powiatu
 • Pani Beata Pawłowicz Dolnośląski Kurator Oświaty
 • Pan Zbigniew Potyrała Starosta POwiatu Oleśnickiego
 • Pani Małgorzata Iwańska Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
 • Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy
 • Pani Regina Mroczko Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
 • Pan Jerzy Spychała Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Specjalne podziękowania kierowane również w stronę nauczycieli emerytów oraz pracowników administracji i obsługi, którzy przeszli juz na emeryturę, najdłużej pracujących w naszej szkole:

 • Pan Marian Horbacz
 • Pani Kazimiera Lewek
 • Pan Jerzy Szczepaniak
 • Pani Bożena Szczepaniak
 • Pan Andrzej Grudzień
 • Pani Danuta Szewczak
 • Pani Maria Krawczyk
 • Pan Tadeusz Dolniak
 • Pani Kazimiera Musiałek
 • Pan Tadeusz Tokarczyk
 • Pan Zbigniew Kotliński
 • Pan Jan Rabikowski
 • Pan Jan Piech
 • Pani Zdzisława Foraita
 • Pani Halina Religa
 • Pan Jan Janiszak