Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

KNF w ZSP

knf_2014

knf_2014Komisja Nadzoru Finansowego w ZSP 29 października w ZSP w Oleśnicy nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleśnickiego oraz uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w seminarium „Konsument na rynku ubezpieczeniowym w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych”.

Spotkanie, zorganizowane przez Annę Kocik doradcę ds.szkolnictwa zawodowego PCEiK, prowadziła Pani Bożena Zielińska-Kurpiel pracownik Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. W trakcie seminarium uczestnicy poznali regulacje prawne oraz rodzaje ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Pani prelegent, jako wieloletni pracownik firmy ubezpieczeniowej, na konkretnych przykładach omówiła wybrane problemy z zakresu praw i obowiązków klientów usług ubezpieczeniowych. Ostatni blok tematyczny adresowany był do nauczycieli, dotyczył omówienia  scenariusza zajęć dydaktycznych do wykorzystania z młodzieżą.

Problematyka seminarium dotyczyła zagadnień bardzo praktycznych i przydatnych w naszym codziennym życiu, ponieważ wszyscy jesteśmy obywatelami oraz konsumentami funkcjonującymi w rzeczywistości

gospodarczej. Spotkanie uczniów oraz  nauczycieli  z pracownikiem KNF z pewnością przyczyniło się do wzrostu świadomości w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, a dla tych drugich było także okazją do

poszerzenia warsztatu dydaktycznego.

Anna Kocik

{gallery}dzienna_szkola/knf_2014{/gallery}