Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Konkurs Języka Niemieckiego i Angielskiego

  9 października 2017 r. odbyła się kolejna edycja Konkursu Języka Niemieckiego i Angielskiego z okazji Europejskiego Dnia Języków. Uczniowie

ze szkół podstawowych , gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych spotkali się w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy, żeby sprawdzić swoje umiejętności językowe. Konkurs miał formę ”Stacji samodzielnego uczenia się”.

Jego celem jest nauka języków niemieckiego i angielskiego na wesoło poprzez kolorowe stacje z zadaniami. Każda dwuosobowa drużyna otrzymała od jury kartę pracy, na której zbierała punkty za poszczególne konkurencje. Na wyznaczonych stanowiskach znajdowały się zadania, które należało rozwiązać. Były to: homonimy, łamańce językowe, idiomy ( zwierzęta, części ciała, kolory), przysłowia. Uczestnicy musieli opanować leksykę z tematów: „Jedzenie”, „Podróżowanie i turystyka”, „Hobby”, „Usługi”, „Dom”, „Rodzina”, „Sport” i „Szkoła”. Sprawdzana była również wiedza z zakresu realioznawstwa krajów niemiecko i anglojęzycznych. Uczniowie startujący w kategorii języka angielskiego nabyli również wiedzę dotyczącą znajomości pisarzy angielskich i amerykańskich oraz ich dzieł.

Naszą szkołę – ZSP – reprezentowali:
– w kategorii języka niemieckiego – Wiktor Kwasek i Michał Szumski z klasy III TS,
– w kategorii języka angielskiego- Natalia Pitio z klasy IV TE i Klaudia Jaroszewska z klasy IVTH oraz
Marcin Fidler i Maciej Nowakowski z klasy IIITS.

Do konkursu ww uczniów przygotowywały panie: Joanna Leśniak, Sylwia Nowogońska- Berłowska, Marta Żminkowska i Katarzyna Kwaczyńska.

Ewa Piątkowska-Mider