Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Konkurs na kartkę wielkanocną z życzeniami w języku niemieckim

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas technikum i szkoły branżowej.
2. Kartki należy wykonać samodzielnie w dowolnej technice plastycznej z życzeniami w     języku niemieckim.
3. Kartki będą oceniane pod względem treści życzeń, układu graficznego, formy plastycznej, estetyki wykonania i pomysłowości.
4. Scany lub zdjęcia kartek wielkanocnych należy przesłać za pośrednictwem dziennika elektronicznego na konto p. Joanny Leśniak do dnia 26.03.2021.

5. W konkursie przewidziane są dyplomy, oceny z języka niemieckiego oraz nagroda dla zwycięzcy.

6. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę.

7. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach 12.04.2021r.

8. Nauczyciele języka niemieckiego oraz wychowawcy  uczestników konkursu zostaną poinformowani o ich uczestnictwie w powyższej formie.

FROHE OSTERN!!!