Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Konkurs „Podróż po krajach Półwyspu Skandynawskiego”

W piątek 12.06.2015 odbyła się druga edycja konkursu geograficzno –historycznego w języku polskim i angielskim „Podróż po…” przygotowana przez Ewę Herbut, Sabinę Stalę i Katarzynę Kowalską-Pachucką. Ideą konkursu jest zdobywanie wiedzy na temat geografii, historii, kultury i sztuki wybranych krajów. Tegoroczni uczestnicy poszerzali wiadomości na temat krajów Półwyspu Skandynawskiego.
Eliminacje składają się z dwóch etapów: części pisemnej w języku polskim oraz z części ustnej, w języku angielskim. Drugi etap konkursu to ustna prezentacja na temat wybranej postaci, bądź zespołu pochodzącego z omawianych krajów. Uczniowie byli oceniani za zawartość merytoryczną, bogactwo językowe, poprawność, płynność wypowiedzi, opanowanie pamięciowe oraz wymowę. Tegoroczne prezentacje przybliżyły nam m.in.: sylwetkę Alfreda Nobla, Astrid Lindgren, Karola Linneusza, czy zespołu Abba. Każdy z uczestników mógł zdobyć maksymalnie 100 punktów, po 50 z każdego etapu. Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce – Jarosław Sypko klasa 2 TI
II miejsce –Klaudia Jaroszewska klasa 1 TH
III miejsce – Kacper Zimiński klasa 2 TI
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i już zachęcamy do udziału w kolejnej edycji.
Ewa Herbut
Sabina Stala
Katarzyna Kowalska-Pachucka