Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Kursy

Plakat

Plakat

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy

zaprasza

we wrześniu 2012 r. na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe

– w kursach mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani bez względu na wykształcenie,

– jedynym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia,

– w trakcie kursu po zakończeniu każdej z kwalifikacji (ilość kwalifikacji uzależniona jest od zawodu), słuchacz uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz międzynarodowy certyfikat z wyszczególnieniem profilu umiejętności i kompetencji,

po zdobyciu wszystkich kwalifikacji w zawodzie (jednej, dwóch, niekiedy trzech – K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego absolwent kursu ma możliwość uzyskania dyplomu technika,

– warunkiem uzyskania zawodu technika jest posiadanie wykształcenia średniego – na kurs w zawodzie technika zapraszamy wszystkich, którzy je mają bądź planują jego zdobycie (wykształcenie średnie możesz uzyskać w Szkole dla Dorosłych ZSP),

– kursy zawodowe ułatwiają zdobycie zawodu – podział zawodu na kwalifikacje umożliwia szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W pokrewnych zawodach wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że osoba, która zdobędzie na kursie lub w szkole kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.

– wszystkie kursy są zupełnie bezpłatne,

 

TECHNIK INFORMATYK

– K1 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

– K2 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

– K3 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

 

TECHNIK EKONOMISTA

– K1 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

– K2 Prowadzenie rachunkowości

 

TECHNIK HANDLOWIEC

K1 Prowadzenie sprzedaży

– K2 Prowadzenie działalności handlowej

TECHNIK SPEDYTOR

– K1 Organizacja i nadzorowanie transportu

– K2 Obsługa klientów i kontrahentów

 

TECHNIK MECHANIK

– K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

– K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

K1 Prowadzenie rachunkowości

– K2 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

– SPRZEDAWCA

K1 Prowadzenie sprzedaży

 

– MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

 

– OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

K1 Użytkowanie obrabiarek skrawających

 

 

• Szkoła jest  przystosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych (winda, toalety, podjazdy)

 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie,  ul. Wojska Polskiego 67/69  56 – 400 Oleśnica tel. (071) 314 30 41 – 2    fax (071) 314 30 41 wewn. 115; Sekretariat Szkoły dla Dorosłych pok. 118, 121 – tel.(071) 314 30 41 wewn. 111 lub 101;

e-mail : sekretariat@zsp.olesnica.pl adres internetowy:  www.zsp.olesnica.pl