Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Łączy nas pamięć

Kwiecień upłynął w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  im.  Marii Skłodowskiej- Curie  pod hasłem  „ Łączy nas pamięć”. 19 kwietnia 2018 roku przypadała bowiem  75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej.  Uczniowie uczestniczyli w różnych akcjach upamiętniających wydarzenia z 19 kwietnia 1943 roku. Tym samym przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji społeczno- edukacyjnej„ Żonkile”.

Młodzież pod opieką pani mgr Marty Sławuty – Wójcik przygotowała ekspozycję podkreślającą heroizm bohaterów tamtych dni. Liczne zdjęcia, plakaty otoczone żonkilami pamięci stworzyły niepowtarzalny klimat i nie pozwoliły nikomu przejść obok nich obojętnie.

W czasie godzin wychowawczych młodzież dyskutowała na tematy związane z tolerancją. Odbyły się także projekcje filmu „ Dzieci Ireny Sendlerowej”. Na lekcjach historii oraz języka polskiego nauczyciele przybliżyli uczniom sylwetki bohaterów getta.

Do obchodów włączyła się również biblioteka szkolna. Panie mgr Ewa Tempiak i mgr Lidia Putz przygotowały wystawę książek poświęconych powstaniu w getcie warszawskim i ich przywódcom. Uczniowie przebywający w czytelni czytali głośno fragmenty utworów na temat działalności Ireny Sendlerowej i Marka Edelmana.

Panie bibliotekarki wraz z uczniami klasy III TM uczestniczyły także w obchodach 75 rocznicy powstania w getcie organizowanych przez BiFK. Młodzież  złożyła wiązankę żonkili pod tablicą upamiętniającą spaloną synagogę w Oleśnicy.

Zwieńczeniem  działań był konkurs przygotowany przez panią mgr Bogusławę Szachnowską dla klas III Zasadniczej Szkoły Zawodowej „ Słoik pełen pamięci…”. I miejsce zajął w nim uczeń klasy III MPS  Mateusz Serwata, który wykazał się bogatą wiedzą na temat Holokaustu.

Przeprowadzone zajęcia miały nie tylko charakter edukacyjny. Celem podjętych akcji było również obudzenie w młodych ludziach wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka.