Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Laureaci Oleśnickiego Konkursu Poezji i Prozy Lwowskiej

16 listopada w sali konferencyjnej Oleśnickiej Biblioteki Publicznej odbył się finał  XVI Oleśnickiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy  Lwowskiej i Kresowej im. Mariana Hemara. Konkurs jest organizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa oraz Szkołę Podstawową nr 7 w Oleśnicy, odbywał się pod patronatem Burmistrza  Oleśnicy. Konkurs prowadził Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa w Oleśnicy Leszek Mulka. Prezentacje finałowe odbyły się w dwóch kategoriach: uczniowie z klas IV-VII oraz klasy VIII, licea i technika.

Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Wanessa Klapińska z kl. I TE, Kornelia Makowska z kl. IV TH G. Pierwsza występująca przedstawiła fragment utworu Piotra Tymińskiego „Lwowski ptak”.  Kornelia recytowała gwarą lwowską, zaczerpniętą z utworu Dominika Kuziniewicza „Kochanińkie, popatrzajcie sami”.  Opiekunem uczennic była pani Jadwiga Woźniak.

Z radością informujemy, że przedstawicielki naszej szkoły zajęły czołowe miejsca.  Kornelia zdobyła pierwsze miejsce, a Wanessa drugie. Laureatki otrzymały dyplomy, nagrody książkowe i kalendarze lwowskie na rok 2023. Nagrody laureatom wręczył  Burmistrz Oleśnicy i pani Grażyna Dłubakowska – dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej. Gratulujemy recytatorkom  sukcesu i życzymy powodzenia w kolejnych edycjach konkursu.