Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

List gratulacyjny dla ZSP w Oleśnicy

Dnia 24 listopada br. Dyrekcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu nadała naszej szkole tytuł „Zasłużony dla RCKiK we Wrocławiu”. Uzasadnieniem nadania tytułu są najwyższe wyrazy uznania i szacunku za pracę na rzecz propagowania idei honorowego krwiodawstwa wśród społeczności naszej szkoły.