Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Mamy pierwszą klasę patronacką utworzoną w naszej szkole

17 grudnia 2015r. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, w obecności: starosty Wojciecha Kocińskiego, naczelnik Małgorzaty Iwańskiej, przedstawicieli departamentu inwestycji  Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – pani Małgorzaty Mikołajczyk i pana Artura Serafinowicza oraz w obecności uczniów i nauczycieli, zostało podpisane porozumienie dotyczące utworzenia  klasy patronackiej. Jego sygnatariuszami są GKN Driveline Polska Sp. z o.o.- reprezentowany przez dyrektora Grzegorza Wiśniewskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – reprezentowany przez dyrektora Jacka Stalę oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego – reprezentowane przez dyrektora Wiesława Smerta. Celem projektu jest przede wszystkim efektywne powiązanie nauczania teoretycznego z praktyką zawodową. Klasa patronacka stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby rynku pracy a w perspektywie – zapewni szerokie możliwości rozwoju.

Na początek patronatem zostało objętych dziewięciu uczniów klasy pierwszej w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Młodzież objęta patronatem może liczyć na zwrot kosztów zakupu podręczników w trakcie trzech lat nauki, zyska możliwość znalezienia zatrudnienia w firmie lub odbycia w niej staży. Zajęcia praktyczne zapewnia Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego (w klasie pierwszej) oraz firma GKN Driveline Polska Sp. z o.o. w Oleśnicy, w której uczniowie będą zatrudnieni.

Wszystkim uczniom gratulujemy trafnego wyboru zawodu !

Teresa Picher