Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Mamy to! 50 tysięcy złotych w dziesięć lat !

W dniu 4 kwietnia br. w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy miała miejsce niecodzienna uroczystość.

Świętowano dziesięciolecie współpracy Szkoły z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli WSB z dyrekcją, nauczycielami i uczniami naszej szkoły. Patronat nad uroczystością objęła Pani Małgorzata Iwańska – Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. Galę poprowadzili nauczyciele – twórcy tej współpracy: Anna Kocik i Wiesław Szymczykiewicz. W trakcie prezentacji jej autorka, Anna Kocik przypomniała historię tego pomysłu. Wskazane zostały korzyści obu stron oraz została zarysowana perspektywa dalszej współpracy.

Drugim, najważniejszym akcentem tej uroczystości był wykład na temat inflacji wygłoszony przez prof. dr. hab. Mariana Nogę. Pan profesor, który słynie z lekkości prowadzonych wykładów na trudne tematy, ze swadą przybliżył słuchaczom trudne zagadnienie, jakim jest inflacja w Polsce. Wskazał jej przyczyny, mierniki inflacji oraz narzędzia służące do jej zwalczania.

Podczas uroczystości zostały wręczone także promesy stypendialne  następującym uczennicom: Patrycji Czech, Patrycji Aftowicz, Alicji Nowak, Milenie Żebrackiej.

Warto w tym miejscu dodać, że nasi uczniowie w okresie tych dziesięciu lat współpracy otrzymali w formie stypendium rektorskiego łącznie pięćdziesiąt tysięcy złotych.