Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Mechanicy na lekcji specjalnej

12 grudnia grupa uczniów z klasy I mps, I tm i I os wybrała się pod opieką pani Marty Sławuty-Wójcik na wycieczkę do Warszawy. Celem podróży była wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego i wzięcie udziału w lekcji specjalnej:”63 dni niepodległej Polski” poprowadzonej przez przewodnika Ewę Kosek. Podczas  lekcji ekspozycja muzealna była wykorzystywana we fragmentach jako ilustracja do omawianego tematu. Za jej pomocą uczniowie  dogłębnie poznali wybrane aspekty powstania. Prowadząca omówiła okoliczności wybuchu i najważniejsze wydarzenia z powstania. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, że podczas zaciętych walk w Warszawie ujawniły się struktury niepodległego państwa polskiego oraz z jakimi trudnościami musieli zmagać się warszawiacy. Z jedną taką trudnością uczniowie sami musieli sobie poradzić wchodząc do kanału, który przerażał ciemnością i ciszą. W czasie zwiedzania Muzeum uczestnicy zbierali kartki z kalendarza powstańczego, słuchali pieśni patriotycznych, podziwiali zgromadzone zbiory. Pani przewodnik prowadziła zajęcia za pomocą pogadanki i rozmowy nauczającej, podczas której motywowała uczniów do aktywnego udziału w lekcji. Na koniec zajęć cała grupa wróciła do jednej z sal wykładowych, gdzie czekało na nią zadanie do wykonania-rozwiązanie karty pracy, w której znalazły się ćwiczenia sprawdzające wiedzę uczniów.

Muzeum powstania warszawskiego to miejsce szczególne, które łączy historię z nowoczesnością, miejsce pamięci ze współczesnymi środkami prezentacji. W sposób niezwykle interesujący zakorzenia wydarzenia sprzed 70 lat w świadomości każdego z nas. Oddaje klimat tamtego czasu, odtwarza atmosferę powstańczej Warszawy, pokazuje nie tylko militarne dzieje 63 dni walk, ale także życie codzienne ludności cywilnej. Tylko w taki sposób możliwe jest dotarcie do młodzieży. Ma im opowiedzieć historię powstania we wszystkich aspektach i przekazać jego sens. Opowiada i przekazuje.

Wycieczka odbyła się w ramach szkolnego projektu edukacyjnego: ”Powstańcy! Pamiętamy”, którego celem jest uczczenie nadchodzącej 70.rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Projekt będzie realizowany przez cały rok szkolny, a zakończy się w październiku przyszłego roku. Osoby chętne do zaangażowania się w  działania o tej tematyce mogą zgłaszać się do Pani Marty Sławuty-Wójcik.                                                                                                                                                   Marta Sławuta-Wójcik

{gallery}dzienna_szkola/mechanicy{/gallery}