Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy o Historii i Kulturze Żydów

Dnia 02. 06. 2022 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie odbył się VII Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy o Historii i Kulturze Żydów (ze szczególnym uwzględnieniem Żydów ze Śląska).

Konkurs skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych województw: opolskiego, dolnośląskiego oraz śląskiego miał na celu: poznanie różnorodnej działalności Żydów na Śląsku (wielu z nich to wybitni naukowcy, politycy, pisarze, lekarze uhonorowani Nagrodą Nobla) i ich wkładu w rozwój społeczności lokalnej. Organizatorom zależało na zainteresowaniu uczniów historią regionalną oraz budowaniu postaw otwartości na mniejszości narodowe, opartych na zrozumieniu, tolerancji i szacunku dla odmienności.

Konkurs składał się z dwóch części – pisemnych eliminacji oraz finału w formie ustnej.

W obydwu najlepiej zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnicy. Bezkonkurencyjny okazał się Hubert Kuświk z kl. II TI, który zajął  I miejsce.  Na II miejscu uplasowała się  Daria Brąś z kl. III THg a III lokatę wywalczył Paweł Łacny z kl. III TSp. Gratulujemy wiedzy i odniesionego sukcesu. Opiekunem merytorycznym uczniów była nauczycielka historii p. Sabina Stala.