Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Mikołajki 2009

W dniu 7 grudnia 2009 r, tradycyjnie odwiedziliśmy dzieci i młodzież w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dobroszycach. Byliśmy również w Świetlicy Środowiskowej w Oleśnicy. Dzięki ofiarności uczniów naszej szkoły przygotowaliśmy paczki, które sprawiły ogromną radość dzieciom. Nasz program artystyczny i proponowane zabawy spotkały się z żywiołowym przyjęciem. Dzieci chętnie śpiewały Mikołajowi i obdarowały nas pamiątkami (rysunki, wycinanki, laurki) dziękując w ten sposób za odwiedziny. Wizyta dostarczyła nam wiele przeżyć i pozytywnych emocji, ponieważ „dając otrzymujemy„.

Pani pedagog Małgorzata Kamińska podziękowała w imieniu obdarowanych, wszystkim (uczniom, wychowawcom klas oraz indywidualnym ofiarodawcom), którzy przyczynili sie do realizacji ” Mikołaja”.
Szczególnie Mikołajowi – Dariuszowi Dubeńskiemu,
Orszakowi: Paulinie Sokołowskiej, Jagodzie Graf, Katarzynie Maksyminko, Kacprowi Picherowi.
Do zobaczenia w przyszłym Nowym Roku 2010.