Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Szkolni mistrzowie poprawnej polszczyzny

W dniach 26 i 27 maja 2022 r. biblioteka szkolna we współpracy z paniami Bogusławą Szachnowską i Barbarą Szewczyk zorganizowała konkurs językoznawczy „Mistrz poprawnej polszczyzny”. Wzięło w nim udział dziewięćdziesięciu dwóch uczniów naszej szkoły.

Uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą w zakresie poprawnego posługiwania się polszczyzną, znajomością przysłów i frazeologizmów.

Szkolnymi mistrzami poprawnej polszczyzny zostali:

1 miejsce

Zuzanna Karkulowska kl. 1 TH,

Patryk Gajowski kl. 1 TM,

Victoria Kumor kl. 1 TS,

Marcin Głowacz kl. 1 TE

2 miejsce

Kinga Łata kl. 1 TE,

Weronika Leszczyna kl. 1 TS.

Poprawna polszczyzna sprawia trudności, zwłaszcza młodemu pokoleniu przyzwyczajonemu do krótkich form wypowiedzi i komunikowania się poprzez sms-y i portale społecznościowe. Młodzież rzadko sięga po książki i na co dzień nie posługuje się pięknym, bogatym językiem. Tym bardziej cieszy fakt, że są jednak młodzi ludzie, dla których istotna jest wysoka kultura języka.