Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Młodzi bez uzależnień

W dniu 9 grudnia 2019r. w Oleśnickiej Bibliotece Publicznej odbyło się podsumowanie Powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „Młodość bez uzależnień”, który został zorganizowany przez PSSE we współpracy z KPP w Oleśnicy.
Adresatami byli uczniowie szkół ponadpodstawowych. Konkurs miał na celu podniesienie świadomości młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków, dopalaczy, alkoholu i nikotyny. Spośród nadesłanych prac, komisja konkursowa wyłoniła cztery najlepsze prace.
Wyniki konkursu:
I miejsce – Wiktoria Skórka z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie
II miejsce – Zuzanna Kwikert z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie
III miejsce – Aniela Rzepecka i Oliwia Kłodnicka z Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnicy
Wyróżnienie:
Dawid Kozłowski z Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnicy

pedagog szkolny