Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Młodzi naukowcy z ZSP Oleśnica – jednymi z najlepszych na Dolnym Śląsku!

Od września ubiegłego roku uczniowie naszej szkoły intensywnie pracowali nad wykonaniem Uczniowskich Mini Projektów Badawczych. Ich realizacja była możliwa dzięki uczestnictwie w projekcie organizowanym przez Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w jego realizacji polegał na powołaniu grupy badawczej złożonej maksymalnie z trzech uczniów, których zadaniem było stworzenie pomocy naukowej w postaci projektu o charakterze badawczym, lub wykonawczym. Wykonanie projektu poprzedzało opracowanie biznes planu.

Każdy zaakceptowany przez komisję konkursową projekt otrzymał określoną pulę środków finansowych, przeznaczonych na jego wykonanie. W naszej szkole powstało kilka grup badawczych, które w ramach danego zawodu pracowały nad realizacją opracowanych przez siebie projektów. Pod koniec marca każda z grup prezentowała efekty swojej pracy podczas konkursu organizowanego wśród uczniów szkół z dolnego śląska, odrębnie dla każdego zawodu. Na uwagę zasługuje fakt, że wiele opracowanych przez uczniów naszej szkoły pomocy naukowych zajęło czołowe miejsca wśród wszystkich prezentacji.
Poniżej prezentujemy wyniki, z jakimi nasi uczniowie zakończyli udział w konkursach:

• projekty realizowane w ramach zawodu technik – mechanik :

I miejsce w konkursie : tytuł projektu „ Badania zużycia energii elektrycznej w zależności od wykonywanej pracy i zastosowanych parametrów” – wykonawca projektu : Brajan Głąb,

II miejsce w konkursie: tytuł projektu „ Projekt i wykonanie planszy edukacyjnej służacej do prezentowania zasady działania zaworów pneumatycznych różnego typu” – wykonawcy projektu: Rafał Niekcarz, Marcin Kotulski, Łukasz Kornalewski,

III miejsce w konkursie: tytuł projektu „ Stanowisko montażu układów pneumatycznych” – wykonawcy projektu: Wojciech Strójwąs, Maciej Dawidowicz,

Opiekunowie projektów: mgr inż.Dariusz Łabuda, mgr inż.Magdalena Mielcarek

• projekt realizowany w ramach zawodu technik – spedytor:

I miejsce w konkursie: tytuł projektu „ Stanowisko do formowania i mocowanie ładunku z wykorzystaniem palety” – wykonawcy projektu: Mikołaj Pietras, Kacper Pelczarski, Natalia Łuczak,
Opiekun projektu mgr Wiesław Szymczykiewicz

• czołowe miejsce w konkursie zajeli również uczniowie uczący się w zawodzie technik ekonomista, tytuł projektu „ Kompendium Wiedzy z Zasad Rachunkowości” – wykonawcy projektu: Adrianna Choczaj, Anna Czech, Sebastian Kret,
Opiekun projektu mgr Katarzyna Peśla

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż realizacja projektów ukazuje talenty naszych uczniów, oraz w sposób szczególny uwzględnia zastosowanie w praktyce wiedzy przekazywanej na zajęciach lekcyjnych.