Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Nasi uczniowie wzięli udział we francusko-niemiecko-polskim  spotkaniu w ramach projektu „Kinema” we Francji

Już po raz piąty ZSP w Oleśnicy uczestniczyło w niemiecko-francusko-polskim projekcie filmowym KINEMA. W dniach od 09. – 13.04.2018r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy pod opieką germanistki pani Sylwii Nowogońskiej-Berłowskiej, wzięli udział w francusko-niemiecko-polskim  spotkaniu w ramach projektu „Kinema” we Francji w miejscowości Angerville -L’Orcher (Normandia).

„Kinema” to projekt komunikacyjny, w którym ZSP uczestniczy od roku 2013. W ramach warsztatów uczniowie byli już w : Hannowerze, Rouen, Osnabrück, Pawłowicach. W tym roku spotkanie odbyło się w Angerwille- L’orcher we Francji.

Wizyta w Normandii rozpoczęła się wspólnym oglądaniem filmu Małgorzaty Szumowskiej „Body/Ciało”, był to jeden z trzech filmów tegorocznego projektu. Uczniowie na podstawie widzianych obrazów  mieli odnieść się do problemu straty, żałoby, radzenia sobie z wyrażaniem uczuć.

Les Hallendes to przepiękne miejsce, schronisko młodzieżowe w starym zamku, otoczonym przepięknym ogrodem, stało się ono idealnym plenerem do pracy i stanowiło bodziec do napisania ciekawych scenariuszy. Uczniowie pracowali w grupach międzynarodowych, w każdej grupie byli uczniowie z Niemiec, Polski i Francji. Efektem wspólnej pracy są bardzo ciekawe filmy oraz jedna sztuka teatralna.

W ramach tego spotkania uczniowie odwiedzili  również portowe miasto Le Havre leżące nad kanałem La Manche . Zwiedzili statkiem port oraz spędzili trochę czasu na plaży, pięknej słonecznej i pełnej wypoczywających, spragnionych słońca mieszkańców i turystów.

Projekt  umacnia wspólną europejską tożsamość poprzez zaszczepienie w świadomości uczniów bogactwa europejskiej kultury filmowej, promuje świadomość interkulturową. Kinema sprzyja również kształtowaniu zachowań opartych na zrozumieniu, szacunku, tolerancji, otwartości.

 

KINEMA to trójstronny projekt edukacyjny skierowany do uczniów zainteresowanych kinematografią europejską oraz próbujących własnych sił w tej trudnej sztuce, jaką jest kręcenie filmów w języku obcym. Projekt  umacnia wspólną europejską tożsamość poprzez zaszczepienie w świadomości uczniów bogactwa europejskiej kultury filmowej, promuje świadomość interkulturową. Kinema sprzyja również kształtowaniu zachowań opartych na zrozumieniu, szacunku, tolerancji, otwartości. Uczniowie zawierają kontakty z rówieśnikami z  krajów europejskich, z Niemiec i Francji oraz doskonalą znajomość języków obcych.

Nasza szkoła bierze udział w projekcie od roku 2013. W ramach warsztatów uczniowie byli już w : Hannowerze, Rouen, Osnabrück, Pawlowicach, Karpaczu. W tym roku spotkanie odbędzie się w Angerwille- L’orcher we Francji.

Patronat nad projektem piastuje Wydział Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, władze oświatowe Dolnej Saksonii oraz Kuratorium Oświaty Górnej Normandii oraz Marsylii.

W projekcie uczestniczy 6 dolnośląskich szkół oraz 6 szkół niemieckich i francuskich, które tworzą 6 międzynarodowych zespołów. Komunikacja w każdym zespole odbywa się poprzez platformę edukacyjną E-twinning, drogą mailową, poprzez „wideo-listy” oraz blog znajdujący się na stronie www.kinema.e.V. Każdy zespół realizuje swój własny projekt, wypracowany przez nauczycieli podczas szkolenia w Brunszwiku. Wszystkie działania uczniów będą miały na celu nakręcenie własnych filmów na bazie trzech filmów wiodących z Niemiec, Francji i Polski. Produkcje te zostaną następnie omówione i ocenione w swoich międzynarodowych zespołach. Językiem komunikacji dla polskich uczniów jest język niemiecki.