Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Nauczyciel ZSP w Oleśnicy Wolontariuszem Roku 2017

 

Mgr Stanisław Różycki opiekun Klubu Honorowych Dawców Krwi

przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej- Curie w Oleśnicy

WOLONTARIUSZEM SENIOREM ROKU 2017!!!

 

 

 

 

Być, widzieć, wiedzieć, rozumieć, dawać i cieszyć się radością drugich, to coś więcej niż mieć.

 

Słowa te stanowią motto życiowe pana Stanisława Różyckiego, nauczyciela przedmiotów zawodowych grupy elektrycznej i elektronicznej, który od 50-ciu lat związany jest z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskie – Curie w Oleśnicy. Przez wiele lat pan Stanisław pełnił funkcję wicedyrektora tej placówki. Jest to człowiek bardzo energiczny, który chętnie angażuje się w życie społeczne szkoły, miasta i regionu. Powyższy cytat doskonale charakteryzuje osobowość pana Różyckiego.

Gen pomagania pan Stanisław odziedziczył po swoim ojcu, dlatego też już jako młody człowiek bardzo szybko stał się członkiem szkolnego Koła PCK. W Klasie III Technikum został jego prezesem. Wejście w dorosłe życie przypieczętował pierwszym oddaniem krwi w dniu 13 października 1964 r.

Kilka lat później, jako nauczyciel, organizował grupy uczniów, które  oddawały krew w stacji krwiodawstwa przy oleśnickim szpitalu. Jednocześnie zaangażował się w działania Ratowniczej Drużyny Harcerskiej PCK, która powstała przy Szczepie Harcerskim im. Szarych Szeregów w Oleśnicy. Lata 80-te to okres, w którym uczniowie oddawali krew w zakładach pracy oraz Jednostce Wojskowej. W II połowie lat 90-tych pan Różycki, pełniący wówczas funkcję wicedyrektora szkoły, przejął opiekę nad Szkolnym Kołem PCK. Od tej pory akcja Młoda krew ratuje życie stała się sztandarową w ZSP. Początkowo w szkole odbywały się 3 akcje oddawania krwi rocznie. Założeniem nowego opiekuna było oswojenie młodzieży i przełamanie w niej strachu. W rozwijającej się szkole ( około 2 tyś. uczniów) wolontariuszy przybywało. Nadszedł idealny moment, by uświadomić młodzieży czym jest szeroko pojęte PCK. Od 2002 roku rozpoczyna się czas najbardziej owocny dla Szkolnego Koła PCK. Młodzież nie tylko oddaje krew. Uczestniczy również w licznych szkoleniach z ratownictwa medycznego, w tym w udzielaniu pierwszej pomocy, w szkoleniach dotyczących chorób i higieny życia. Pan Stanisław i jego młodzi wolontariusze zacieśniają współpracę z Zarządem Rejonowym PCK i wspólnie propagują ideę Pomóc ludziom, którzy pomocy potrzebują. Młodzież przyłącza się do rozdziału żywności, rocznie uczniowie szkoły rozładowują około 80 do 100 ton żywności i innych rzeczy potrzebnych do życia.

By zmotywować swych dzielnych wolontariuszy i udowodnić im jak wielką wiedzę posiadają Dyrektor zgłasza grupę do turnieju Honorowego Krwiodawstwa pod hasłem Młoda krew ratuje życie. Od 15 lat młodzież ZSP w Oleśnicy rok rocznie bierze w nim udział i plasuje się w ścisłej czołówce w etapie ogólnopolskim. Sukcesy te ogromnie cieszą opiekuna i podpowiadają mu następny krok. Działania Szkolnego Koła zostają poszerzone o współpracę z Fundacją  Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową oraz Kliniką Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Uczniowie prowadzą zbiórki na rzecz dzieci dotkniętych chorobą, biorą udział w prelekcjach prowadzonych przez lekarzy i psychologów, spotykają się  z podopiecznymi kliniki. Od 2005 roku pan Stanisław z uczniami angażuje się w akcję Szpik, która zmierza do zjednywania kandydatów na dawców, którzy zostają ujęci w światowym rejestrze kandydatów na dawców szpiku.

Ogromny zasięg opisanych działań potwierdzają dane skrupulatnie spisywane  przez opiekuna koła w Sprawozdaniu z działalności SK PCK, które przekształciło się w Klub Honorowych Dawców Krwi.

 

Dane Szkolnego Klubu H.D. K.

  • 1999 – 2016 – uzyskanie 3533,908 litrów pełnej krwi
  • co roku 70-90 najbardziej zasłużonych krwiodawców i wolontariuszy otrzymuje dyplomy uznania za wielokrotne oddawanie krwi i zaangażowanie w działalność wolontariatu
  • w czternastu edycjach Ogólnokrajowego Turnieju Młoda krew ratuje życie w kategoriach: największa ilość oddanej krwi promocja krwiodawstwa; ilość oddanej krwi pełnoletniego ucznia: w finale krajowym 5 x I miejsce, 3 x II miejsce, 3 x III miejsce
  • w akcji Szpik 592 absolwentów szkoły zostało zarejestrowanych w Krajowym Banku  Dawców szpiku jako potencjalni dawcy szpiku.

 

Na początku XX wieku słowo wolontariusz zarezerwowane było dla ludzi wyjątkowych. Wpisywano je na nagrobkach osób, dla których niesienie pomocy potrzebującym stało się sensem życia. Taką postawę prezentuje również pan Stanisław Różycki. Niewiele osób wie, że pedagog w latach 1972 – 1975 stworzył wraz z uczniami pracownię laboratoryjną pomiaru wielkości nieelektrycznych metodą elektryczną.  Została ona oddana do użytku społeczności szkolnej. Od tego samego roku aż po lata 80-te prowadził wraz z uczniami również akcję skupu i sprzedaży podręczników szkolnych. Wszystko to z myślą o uczniach najuboższych, którym Samorząd Szkolny dzięki pozyskanym środkom mógł udzielić wsparcia finansowego. W następnym  dziesięcioleciu nauczyciel oddał się akcji propagującej ideę  Bezpieczna Droga do Szkoły . Z pasją przygotowywał młodzież do  Turniejów Motoryzacyjnych. W tym celu podjął współpracę i z KPP w Oleśnicy i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Jako człowiek wierny tradycji nie mógł obojętnie przejść obok ogólnopolskiej akcji Mogiłę Pradziada Ocalić od Zapomnienia . Wyjazdy na Ukrainę zorganizowane przez pana Różyckiego stały się dla młodzieży niezapomnianym źródłem przeżyć oraz wyjątkową lekcją historii.  W 81 roku z inicjatywy nauczyciela stworzony został plan oleśnickiej nekropolii, na którym oznaczone zostały miejsca spoczynku nauczycieli oraz innych pracowników ZSP w Oleśnicy. Uczniowie do dziś opiekują się grobami a akcja ta stała się tradycją szkoły.

Warto dodać, że pan Stanisław Różycki to człowiek o szerokich zainteresowaniach, dlatego też chętnie podjął wyzwanie związane ze współpracą z Państwową Szkołą Muzyczną I st. w Oleśnicy. W latach 1989 – 2005 dokumentował w technice video zajęcia praktyczne z zakresu nauczania gry na skrzypcach. Wypracowane materiały stworzyły swoistą bibliotekę nagrań metodycznych, z której chętnie korzystały młode pokolenia.

O  działalności społecznej pan Stanisław Różycki opowiada z ogromną pasją. W rozmowie rzadko zwraca uwagę na swoje zasługi. Chętnie pokazuje zdjęcia uśmiechniętych dzieci, zaangażowanej młodzieży. Ze wzruszeniem czyta listy z prośbą o pomoc. To typowy człowiek dobrej woli.