Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

NIEMIECKO – POLSKIE SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU ERASMUS +

W ramach projektu „ Międzynarodowa  kompetencja w kształceniu  zawodowym” odbyła się w marcu 2017roku  w Dolnej Saksonii wizyta  studyjna. Wzięli w niej udział   nauczycieli  z Polski  i Niemiec. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy reprezentowali Magdalena Szkudlarek, Agnieszka Walichnowska, Ewa  Mider  i Krzysztof Rzepka.W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele szkół   z BBS  Aurich  i Jever  – Meike Tadken, Dirk Bohn, Arne Cornelius i Valeska  Fischer.


Założeniem projektu jest wspieranie interkulturowych kompetencji w celu oceny międzynarodowych  wymagań w środowisku  pracy oraz wspieranie interkulturowej wiedzy i umiejętności. Celem jest także kształtowanie i rozwijanie szeroko pojętej tolerancji  oraz rozwijanie kompetencji  w zakresie języka niemieckiego i angielskiego.                                                                                                      

W dniach  05.11 – 26.11. 2017r.  nasza  Szkoła  gościła  5  uczniów   z  BBS Aurich  i Jever. Niemieccy  uczniowie, kształcący się w  zawodzie  technik  handlowiec, część swojej  praktyki  odbywali   w firmie produkującej meble „ROM”. Pobyt  wraz  ze swoimi nauczycielami rozpoczęli „tygodniem  kultury”.  Uczniowie z klas: IIITH  i IIITS  wraz z nauczycielami pracującymi w projekcie  przygotowali  ciekawy program,  który pozwolił zapoznać się naszym gościom z historią miasta Oleśnicy i naszego regionu. Uczniowie z Aurich i Jever  brali udział w lekcjach z przedmiotów zawodowych i języka angielskiego. Byli też na lekcji języka niemieckiego. Dużym wsparcie okazały się działania pań Katarzyny  Kwaczyńskiej i Marty Żminkowskiej, które zorganizowały ciekawe zajęcia z udziałem  zagranicznych studentów –wolontariuszy. Językiem warsztatów był język angielski.

Grupa uczniów z klas IIITH i IIITS- Dominika Krawczyńska, Agnieszka Tomaszewska, Wioleta Tomaszewska, Wiktor Kwasek, Michał Szumski, Marcin Fidler, Kacper Domal, Bartosz Szarszewski -zapewniła  swoim  niemieckim koleżankom i kolegom ciekawe popołudniowe spotkania, w czasie których  młodzież niemiecka poznawała  formy  spędzania czasu wolnego  naszej młodzieży. Były również zaproszenia na sobotnie  i niedzielne obiady w domach polskich. Dzięki inicjatywie naszych uczniów goście z Niemiec mogli zapoznać  się z kulturową specyfiką naszego kraju.

W czasie praktyki w firmie „ROM”  uczniowie niemieccy znajdowali się pod fachowa opieką  specjalistów. Praktykanci poznali przedsiębiorstwo i obszary działań. W czasie praktyki  stosowali  właściwe  metody pracy, narzędzia i materiały. Brali również aktywny udział w pracy  firmy przyczyniając się do realizacji jej celów. W ostatnim dniu praktyki wszyscy otrzymali  zaświadczenia o realizacji programu.

W trakcie pobytu niemieckiej młodzieży w Oleśnicy zawiązały się nowe przyjaźnie. Nikt się nie dziwił więc, że pożegnaniu  towarzyszyły łzy, bowiem „Abschied ist wie ein bisschen Sterben..”

Ewa Piątkowska-Mider

Magdalena Szkudlarek

Krzysztof Rzepka

Agnieszka Walichnowska