Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

„Niosę Ciebie Polsko, jak żagiel, jak płomienie, gdzie Cię doniosę – nie wiem”

Dnia 4 grudnia o godz. 10:00 w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielem Związku Strzeleckiego „Strzelec” panem Romanem Chandohą, zorganizowane w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorami uroczystości byli uczniowie klasy IV TS wraz z panią Aleksandrą Szyszką-Zajączkowską. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania „Roty”. Następnie zgromadzenia na auli szkolnej uczniowie mogli wysłuchać prelekcji Honorowego Komendanta Związku Strzeleckiego „Strzelec”, na temat całokształtu działalności tejże organizacji oraz bliżej poznać życiorys i działalność Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Ponadto pan Roman Chandoha opowiedział o licznych działaniach, które podjął w ostatnich latach w celu upamiętnienia poległych żołnierzy na terenach dzisiejszej Ukrainy i Litwy. Przyczynił się do budowy pomników np. w Rokitnie oraz zaangażował się w odnowę cmentarzy obrońców granic II RP na Kresach.
Spotkanie uświetnił występ artystyczny ucznia z klasy IV TS Michała Szumskiego, który wykonał utwór autorstwa Jacka Kaczmarskiego „Mury”, ku pamięci poległych górników z kopalni „Wujek”. Był to akcent przypominający o górniczym święcie „Barbórki”. Dodatkowo nasz kolega podzielił się swoim doświadczeniem wolontaryjnego zaangażowania w Akcję „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”. Opowiedział o obecnym życiu Polaków na Ukrainie oraz Białorusi. Jak sam podkreślił w swoim wystąpieniu, każdy powinien pamiętać o swoich korzeniach, a co więcej dbać o nie i pielęgnować, aby przekazać dziedzictwo narodowe kolejnym pokoleniom. Wystąpienie zakończyło wspólne zaśpiewanie pieśni „Hej, sokoły”. Warto na koniec przytoczyć słowa naszych wybitnych Polaków:

„Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze (…) niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym”.
JÓZEF PIŁSUDSKI
„Czcij ojców twych pamięć, czcij przodków mogiły: W ich dziełach, zasługach krzep ducha, krzep siły”.
JÓZEF BIAŁYNIA CHOŁODECKI