Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Obchody Święta Chrztu Polski

22 lutego 2019 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ustawę zakładającą ustanowienie dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski.

W tym roku nasza szkoła włączyła się w obchody Święta Chrztu Polski oraz w ogólnopolską akcję edukacyjną: Wywieś flagę, która promuje nowe święto państwowe.

Z tej okazji uczniowie zaprojektowali i wykonali prace plastyczne promujące nowe święto, zorganizowano wystawę prac w holu szkoły, przeprowadzono lekcje okolicznościowe. 13 kwietnia 2022 r. odbył się uroczysty apel, podczas którego flaga państwowa została wciągnięta na maszt. W czasie wydarzenia podkreślono doniosłe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe  chrztu Mieszka I, który wprowadził rodzące się państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Od tego momentu polska kultura, historia i tożsamość narodowa rozwijały się na fundamencie tradycji chrześcijańskiej. Rozpoczął proces przejmowania wzorców kulturowych i największych zdobyczy łacińskiej zachodniej cywilizacji. Przez kolejne stulecia zmieniała się sytuacja polityczna, lecz chrześcijaństwo było czynnikiem, które nie pozwoliło naruszyć naszej tożsamości, a jednocześnie było stałym łącznikiem Polski z Europą i zachodnią cywilizacją.