Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Obraz szkoły

Główny budynek znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 67/69, przy trasie nr 8 Wrocław-Warszawa. Baza materialna szkoły rozmieszczona jest na dwóch działkach zlokalizowanych w Oleśnicy: przy ul. Wojska Polskiego o powierzchni 5,7 ha oraz przy zbiegu ulic Lwowskiej i Krzywoustego o powierzchni 0,43 ha.

Szkoła od strony ul. Wojska Polskiego

Na wymienionych działkach znajduje się 25 obiektów o łącznej powierzchni zabudowanej 22700 m2 w 430 pomieszczeniach. W budynku szkolnym mieści się 47 sal lekcyjnych, często nazywanych gabinetami lub pracowniami. Warto wyróżnić tu 5, 3 pracownie laboratoryjne (kierunk mechaniczy), 2 sale do nauki przedmiotów spożywczo-handlowych, 2 sale do nauki elektrotechniki i automatyki, 6 sale do nauki mechanicznych przedmiotów zawodowych, 5 sal do nauki ekonomicznych przedmiotów zawodowych oraz aula, świetlica, biblioteka i studio RTV. Lekcje wychowania fizycznego mogą odbywać się w sali gimnastycznej o powierzchni 672 m2, na krytym basenie 965 m2, w siłowni 92 m2, w sali tenisa stołowego 56 m2 lub na boiskach do piłki siatkowej, ręcznej i nożnej.

Parter

Naukę własną uczniowie mogą odbywać w kompleksie czytelniczo-bibliotecznym (181 m2), gdzie zgromadzono około 32 tys. woluminów i 40 tytułów czasopism i gazet. W czytelni znajdują się 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dla uczniów i nauczycieli oraz kącik multimedialny tworzące Szkolne Centrum Informacji. . Wypożyczalnia zajmuje ok. 120 m2, a czytelnia 61 m2. W czytelni odbywają się cykliczne lekcje przysposobienia czytelniczego i informacyjnego. 
Uczniowie w oczekiwaniu na lekcje mogą przebywać w świetlicy szkolnej i auli, oglądając telewizję satelitarną lub wybrane filmy. Prelekcje dla kilku klas, studniówki, zebrania rad pedagogicznych itp. odbywają się w auli o powierzchni 293 m2.

 

Piętro z widokiem na windę

 

Ponadto w budynku szkoły na parterze znajdują się: sklepik, ciąg szatni uczniowskich, a na pierwszym piętrze oprócz 8 pomieszczeń administracyjnych zlokalizowane są: radiowęzeł, pokój nauczycielski, gabinety: dyrektora, wicedyrektorów, pedagoga szkolnego, gabinet stomatologiczno-zabiegowy. Na drugim piętrze już od ponad 25 lat działa studio szkolnej telewizji kablowej, przesyłając na życzenie nauczycieli filmy do poszczególnych gabinetów. Studio posiada dydaktyczne filmy na ponad 1000 godzin projekcji.

Winda

Internat może pomieścić około 200 chłopców i dziewcząt, jednak z uwagi na dzisiejsze realia społeczno-gospodarcze, wykorzystywany jest zaledwie częściowo przez Społeczny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Podobny los spotkał bazę nauki zawodu, czyli warsztaty szkolne, gdzie część pomieszczeń, zwłaszcza z terenu byłej odlewni, wydzierżawiono w celach komercyjnych.

Obecnie na terenie ZSP obowiązują identyfikatory wyróżniające uczniów naszej szkoły i zapewniające im bezpieczeństwo. Szkoła posiada windę oraz zabezpieczenia alarmowe i całodobowy nadzór pracowników administracji.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa powstała na bazie Państwowego Liceum Mechanicznego I stopnia, przekształcona na 3 letnią w roku szkolnym 1957/58, kształciła w zawodach: formierz odlewnik, modelarz, ślusarz maszynowy, ślusarz mechanik, ślusarz spawacz, ślusarz parowozowy, tokarz, frezer, operator obrabiarek skrawających, traktorzysta mechanik, krawiec, krawiec odzieży damskiej lekkiej, rolnik, mechanizacja rolnictwa, rolnik mechanizator.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca dla Młodocianych – kształciła w klasach sprofilowanych we wszystkich zawodach.

Technikum Mechaniczne– (4-letnie) kształciło w zawodach-specjal­nościach: technik odlewnik, technik mechanik o specjalności obróbka skrawaniem, technik mechanik o specjalności budowa maszyn i silników.

Technikum Mechaniczne – (5-letnie) kształciło w zawodach-specjal­nościach: technik odlewnik, technik mechanik o specjalności obróbka skrawaniem, technik mechanik o specjalności metrologia warsztatowa, technik mechanik o specjalności budowa kotłów, technik mechanik o specjalności obróbka cieplna.

Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne – (4-letnie) przemianowane na Pedagogiczną Szkołę Techniczną, a następnie na Pedagogiczne Studium Techniczne. Szkoła kształciła nauczycieli praktycznej nauki zawodu o specjalnościach: obróbka skrawaniem, technologia odlewnictwa, obróbka cieplna, metrologia warsztatowa.

Liceum Zawodowe– kształciło w specjalnościach: obróbka skrawa­niem, mechanik kierowca pojazdów samochodowych.

Technikum Mechaniczne – 3 letnie na podbudowie ZSZ kształciło w zawodach – specjalnościach: technik odlewnik, technik mechanik o spe­cjalności obróbka skrawaniem.

Liceum Ekonomiczne – (4-letnie) szkoli w zawodach: technik ekono­mista o specjalności finanse i rachunkowość, technik ekonomista o spe­cjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw.

Liceum Handlowe – (4-letnie) szkoli techników handlowców