Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

ODDAJ KREW- URATUJ ŻYCIE!- propagujemy krwiodawstwo w ZSZ

W dniach 22-26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy  znajduje się w czołówce honorowych dawców krwi na Dolnym Śląsku.

Działalność Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi „Osocze” jest związana w naszej szkole z ponad trzydziestoletnią tradycją. Szkoła jest promowana na bieżąco jako placówka wspierająca honorowe krwiodawstwo oraz rejestr dawców szpiku. Efektem wspomnianych działań jest edukacja młodzieży w związku z potrzebą oddawania krwi, jej składników oraz osocza. Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w organizowanych akcjach krwiodawstwa.

Dane Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi „Osocze”:

  • 1999 – 2016 – uzyskanie 3533,908 litrów pełnej krwi,
  • co roku najbardziej zasłużeni krwiodawcy i wolontariusze otrzymują dyplomy uznania za wielokrotne oddawanie krwi i zaangażowanie w działalność wolontariatu,
  • w czternastu edycjach Ogólnokrajowego Turnieju Młoda Krew Ratuje Życie w kategoriach: największa ilość oddanej krwi promocja krwiodawstwa; ilość oddanej krwi pełnoletniego ucznia:  w finale krajowym 5 x I miejsce, 3 x II miejsce, 3 x III miejsce,
  • udział w akcji Szpik592 absolwentów szkoły zostało zarejestrowanych w Krajowym Banku  Dawców szpiku jako potencjalni dawcy szpiku,
  • 2021 r. – nasza Szkoła otrzymała wyróżnienie w kategorii Największa ilość oddanej krwi w XVII Edycji Turnieju Młoda Krew Ratuje Życie,
  • 2021/2022 – wykłady przeprowadzone przez p. Adriannę Franc- kierownika DMOiP w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

KRWIODAWSTWO jest sztandarowym działaniem naszego szkolnego wolontariatu, a ilość oddanej przez naszą młodzież krwi ogólnopolskim sukcesem.

Opiekunowie szkolnego wolontariatu: Joanna Leśniak

Katarzyna Kwaczyńska

Marta Żminkowska