Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Ogólnopolska kampania na rzecz równego dostępu do zatrudnienia pt:”Równy komiks”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych uczestniczył w ogólnopolskiej kampanii na rzecz równego dostępu do zatrudnienia pt: ”Równy komiks”. Liderem projektu jest Wyższa szkoła Handlowa we Wrocławiu. Temat projektu brzmiał: „Przełamywanie stereotypów dotyczących ról kobiet i mężczyzn w rodzinie i na rynku pracy, znaczenie polityki równych szans kobiet i mężczyzn w procesie wyboru ścieżki kształcenia i zawodu oraz upowszechnienie możliwych form godzenia życia rodzinnego i osobistego wśród młodzieży”. Cele projektu: upowszechnienie:

  • przełamywania stereotypów dotyczących ról kobiet i mężczyzn w rodzinie i na rynku pracy;
  • znaczenia polityki nierówności szans kobiet i mężczyzn w procesie wyboru ścieżki kształcenia i zawodu;
  • niestereotypowego wyboru ścieżki kształcenia, zawodowej i życiowej;
  • równego dostępu do zatrudnienia kobiet i mężczyzn;

  • rozwiązań na rzecz godzenia życia rodzinnego i zawodowego, w tym poprzez wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia;
  • wiedzy na temat znaczenia polityki równości szans kobiet i mężczyzn w procesie wyboru ścieżki życiowej;
  • świadomości istniejących stereotypów dotyczących ról kobiet i mężczyzn w rodzinie w rodzinie i na rynku pracy i wiedzy, jak je przełamywać;
  • poznania dobrych nawyków i złych praktyk w obszarze równości szans kobiet i mężczyzn;
  • poznania korzyści wynikających z równego dostępu do zatrudniania kobiet i mężczyzn;

Projekt realizowany był w ramach lekcji: wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo, podstawy przedsiębiorczości, GDW, w klasach:4TE, 4TH,3TS, 2TE, 2TH, 2TM, 2TS, 3aWZ, 3bWZ, 1TH, 2MPS.

Realizatorkami projektu były: pani mgr Aleksandra Szyszka i mgr Edyta Noczyńska.