Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

OGRANICZENIA W PRACY SZKOŁY W DNIACH 29 MARCA – 11 KWIETNIA 2021 r.

Informuję, że w oparciu o  rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

w okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r:

w Branżowej szkole I st. nr 1:

1. młodociani pracownicy nie odbywają zajęć praktycznych u pracodawców; pracodawca zwalnia młodocianych ze świadczenia pracy; dotyczy to również klas patronackich, w tym uczniów odbywających zajęcia praktyczne w GKN Driveline;

2. uczniowie skierowani na zajęcia praktyczne do PCKZ w Oleśnicy odbywają je wyłącznie zdalnie. Szczegóły przekażemy za pomocą komunikatora w dzienniku elektronicznym;

3. wszystkie teoretyczne kursy zawodowe w klasach wielozawodowych odbywają się zdalnie – jak dotąd;

w Technikum:

1. uczniowie skierowani na zajęcia praktyczne do PCKZ w Oleśnicy odbywają je wyłącznie zdalnie. Szczegóły zostaną przekazane poprzez dziennik elektroniczny;

2.  zawieszone zostają praktyki zawodowe.