Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Olimpiada solidarności

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI

W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy odbyła się „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”.
Jest to ogólnopolski konkurs historyczny skierowany do uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Ma on charakter cykliczny i odbywać się będzie co dwa lata. Kolejna edycja przewidziana została na rok szkolny 2014/2015. Konkurs ma na celu upowszechnienie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej wiedzy na temat historii najnowszej Polski, przybliżenie polskiego dziedzictwa historycznego i polskiego dorobku kulturowego.


Pierwszy etap (szkolny) odbył się 27 listopada 2012 r. we wszystkich szkołach, które zgłosiły chęć udziału
w konkursie. Polegał na rozwiązaniu testu składającego się z pytań zamkniętych o różnym stopniu trudności.
Do drugiego etapu konkursu z naszej szkoły awansowało troje uczniów: Anna Łoza, Patryk Konopka i Kacper Marzecki – wszyscy z kl. I TI.
Drugi etap (wojewódzki) odbył się w szesnastu województwach 15 marca 2013 r. i polegał na rozwiązaniu testu składającego się z pytań otwartych i zamkniętych o różnym stopniu trudności. Wśród 86 osób reprezentujących województwo dolnośląskie byli także uczniowie ZSP: Anna Łoza i Patryk Konopka. Nad przebiegiem eliminacji szkolnych i przygotowaniem uczniów do kolejnego etapu  konkursu czuwała p. S. Stala.