Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Otrzęsiny 2009

Szkoła nasza stanowi ważny punkt na „szlaku poszukiwaczy złota”, które w tym przypadku stanowi substytut wiedzy i jest zaprzeczeniem Wergiliuszowskiego „auri  sacra  fames” („Eneida”) . Każdego roku do  naszych  bram  przybywają z „dzikiego zachodu” nowi kowboje (uczniowie) by zgłębiać tajniki złotej wiedzy.

Nie inaczej było także w tym roku.

W siódmym dniu października miały miejsce otrzęsiny westmanów, przygotowane przez klasy: IV TE Pani mgr Anny Kocik i IV TM Pani mgr Urszuli Jasińskiej.
Otrzęsiny połączone były z uroczystym ślubowaniem na sztandar szkoły „żółtodziobów”, którzy zobowiązali się przestrzegać praw stanowiących konstytucję naszej szkoły.
Nad ładem i porządkiem w Western City, w które przekształciła się na czas uroczystości szkoła, czuwał szeryf Pan mgr Jacek Stala w towarzystwie swojego zastępcy Pana mgr Krzysztofa Rzepki.

Potyczka plemion…

Pełne dumy plemiona (czyli klasy) od samego początku toczyły ze sobą zażarty bój w wielu trudnych konkurencjach o miano plemienia dominującego w rezerwacie,.
Z każdej klasy wybrano dwóch najmężniejszych wojowników, którzy musieli stawić czoła sześciu zadaniom, którymi były m.in.: „strzelanie z łuku”, „indiańskie narty”, „tor przeszkód”.
Wszystkie plemiona walczyły bardzo zaciekle, ale wygrać mogło tylko jedno.
Zwycięzcami okazali się wojownicy z klasy 1a zi, którzy w nagrodę otrzymali niespodziankę w postaci stogu siana wręczoną przez organizatorów, czyli uczniów klas IV TE i IV TM.