Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Otrzęsiny 2010

6 października 2010 roku w naszej szkole
odbyło się ślubowanie i otrzęsiny klas 1

Otrzęsiny w naszej szkole to wieloletnia tradycja, każdego roku najstarsze klasy przygotowują nowo przybyłym uczniom wiele zadań, które są symbolem dołączenia jeszcze niedawno gimnazjalistów do grona uczniów szkoły średniej.

Tematyka otrzęsin każdego roku jest inna. W tym roku otrzęsiny przygotowane przez klasy IVa i b TM miały charakter wojskowy (militarny).
Na początku uroczystości przedstawiciele każdej z klas pierwszych złożyli ślubowanie, w którym przyrzekli, iż z należytą odpowiedzialnością i godnością będą nosić miano ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, a także będą pamiętali nie tylko o swoich prawach, ale i obowiązkach. 
Następnie zaakcentowana sygnałami z pojazdów Regulacji Ruchu Drogowego rozpoczęła się część mniej oficjalna. Myślą przewodnią uroczystości była przede wszystkim dobra zabawa(m.in. malowanie twarzy); ale także zdrowa i zacięta rywalizacja m.in.: przeciąganie liny,przeniesienie poszkodowanego na noszach w jak najkrótszym czasie,robienie przewrotów w tył i w przód.
Przez cały czas organizujący ten dzień uczniowie starali się utrzymać wojskowy rygor, pierwszoklasistom nie przestrzegającym podstawowych zasad nakazywali wykonywać karne pompki i przysiady.
Po podliczeniu wyników okazało się, że wygrała klasa 1aTE, która wykazała się niesamowitą kreatywnością i dzięki jednolitemu ubiorowi wyróżniała się z tłumu pierwszoklasistów. 
Na koniec wszyscy uczniowie mieli okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie przy wojskowym wozie.