Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Paczka dla kombatanta

PACZKA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH

Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Skłodowskiej – Curie oraz oleśniccy kibice Śląska Wrocław zakończyli zbieranie darów w ogólnopolskiej akcji  Stowarzyszenia Odra-Niemen „Paczka dla Polskiego Kombatanta na Kresach – Boże Narodzenie 2013”. Z produktów żywnościowych przyniesionych przez uczniów przygotowano 7 kartonów-paczek i drugie tyle z artykułów zakupionych przez kibiców. Do każdej paczki zostało włożonych kilka wykonanych własnoręcznie przez młodzież kartek świątecznych z życzeniami.  To właśnie one stanowią wyjątkowy element wywołujący zawsze wiele emocji u naszych Rodaków na Wschodzie. Paczkami w pierwszej kolejności obdarowani zostaną weterani AK, ale też polskie rodziny wielodzietne, osoby samotne, i inne wskazane przez Związki Polaków na Ukrainie, Litwie i Białorusi.

W akcję zaangażowało się 88 uczniów i nauczycieli, najliczniej z klas I TS, II b SP i IV b TE. Koordynatorem akcji w Oleśnicy była nauczycielka ZSP p. S. Stala. Szczególne podziękowania należą się p. P. Bielańskiemu z Fc Oleśnica, który w imieniu kibiców dostarczył dary a następnie zapakowane kartony zawiózł do siedziby stowarzyszenia we Wrocławiu. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Sabina Stala