Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Wirtualne spotkanie z kombatantem

18 maja odbyło się wirtualne spotkanie z kombatantem AK i NZW ppor. Włodzimierzem Korsakiem pp. „Dragon”, którego organizatorem  była Fundacja im. Kazimierza Wielkiego. Nasza szkoła chętnie dołączyła do wyjątkowego projektu. Bohater wydarzenia był łącznikiem w Armii Krajowej, a po wojnie działał w Pogotowiu Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w Lublinie. Opowiedział o wybranych wspomnieniach, a następnie odpowiadał  na  pytania widzów, które można było zadawać przez czat. Wydarzenie było okazją do wzmocnienia więzi młodych ludzi z ostatnimi bohaterami walk o niepodległość Polski, walczącymi przeciwko okupantom niemieckiemu i sowieckiemu.

Wirtualne spotkanie na żywo wzbudziło wśród młodzieży emocje i zainteresowanie historią, było atrakcyjnym uzupełnieniem zajęć lekcyjnych.

Czytelnicza lista przebojów

Nagrodę za aktywny udział w Czytelniczej Liście Przebojów kwietnia 2022 r. otrzymał uczeń klasy I C WZ – Krzysztof Mikiewicz.
Gratulujemy! Prezentujemy też książkę miesiąca.

KSIĄŻKA  KWIETNIA

Piotr Chmieliński

Rowerem po Amazonce.
Bracia Dawid Andres i Hubert Kisiński w podróży przez największą rzekę świata

Historia niezwykłej wyprawy dwóch braci. Przemierzyli oni największą rzekę świata na rowerach. Wydawało się, że to niemożliwe do zrealizowania szaleństwo. Okazało się wspaniałą przygodą i cenną życiową lekcją. Dla jednego z braci wyprawa ta była spełnieniem marzeń, dla drugiego ostatnią szansą na ocalenie. Przygoda niezwykła, bo Amazonka nie jest zwykłą rzeką. Prawie siedem tysięcy kilometrów przez góry i dżunglę. Ma aż dwa źródła, ujście dwustukilometrową deltą do oceanu. Rwące bystrza. Fale, jak na oceanie. Rzeka uwielbiana równie mocno, jak nienawidzona. Ale niezmiennie fascynująca.

Przypadkowo, w trzydziestą rocznicę pierwszego przepłynięcia całej Amazonki, Dawid Andres i Hubert Kisiński wyruszyli w podróż z nurtem królowej rzek…. na rowerach. Nie były to jednak zwyczajne rowery, ale amazońskie. Nieprzypadkowo, opowieść o przeżyciach braci, poznawaniu rzeki i ludzi, a przede wszystkim samych siebie, snuje Piotr Chmieliński. Jest to pierwszy w świecie człowiek, który przepłynął kajakiem Amazonkę. Wracając po trzydziestu latach na jej brązowe wody, wspólnie z Dawidem i Hubertem, zmierza się z fenomenem Amazonki. Ulega jej magicznemu wpływowi, a jednemu z braci ratuje życie. Podróż rowerami po Amazonce została nagrodzona Kolosem 2015 w kategorii Wyczyn Roku. Moim zdaniem książka ta jest najlepszym źródłem wiedzy o pięknej rzece. Nie zawiodą się też fani mocnych wrażeń. Polecam każdemu, kto chce poznać szeroki świat bez wychodzenia z domu.

Pożegnanie absolwentów ZSZ im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy

29 kwietnia 2022 roku odbyła się na placu apelowym uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów. Uczniowie klas trzecich w obecności władz szkolnych, gości, rodziców i grona pedagogicznego pożegnali maturzystów z pięciu klas Technikum oraz słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Uroczystość prowadzili uczniowie klas młodszych Emilia Iwaśko i Kacper Szymański. Wśród zaproszonych gości byli Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego pan Adam Horbacz oraz Przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy pani Katarzyna Krawczyk-Herba.

czytaj dalej

Złote, Srebrne i Brązowe Marie rozdane!

zawodowiec

To już druga edycja plebiscytu Zawodowiec Roku, w którym wyróżniono najzdolniejszych uczniów Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie. Dobrzy specjaliści o konkretnych kwalifikacjach są w dzisiejszych czasach, na zmieniającym się rynku pracy, bardzo potrzebni – można rzec są na wagę złota. Kategorie, które były brane pod uwagę przy wyłonieniu kandydatów do tego zaszczytnego tytułu to: średnia ocen, frekwencja, wyniki egzaminów z wcześniejszych kwalifikacji oraz zdobyte w trakcie edukacji certyfikaty.

Tytuł Zawodowca Roku i „Złotą Marię” otrzymały uczennice: Patrycja Czech z klasy 4TE i Barbara Cetnar z klasy 4TI.

„Srebrne Marie” przypadły w udziale: Patrycji Aftowicz 4TE, Milenie Żebrackiej 4TS, Kacprowi Łąckiemu 4TM, Kamilowi Furgałowi 4TI.

Tytuł Zawodowca Roku i „Brązową Marię” otrzymali: Alicja Nowak 4TE, Martyna Piątek 4TH, Alicja Gałek 4TH, Ewelina Dudziak 4TS, Aleksandra Kubów 4TS, Łukasz Gotowski 4TI.

Warto w tym miejscu dodać, że organizacja kolejnej edycji plebiscytu na najlepszego Zawodowca Roku to doskonała okazja do promocji w środowisku lokalnym uczniów – ich umiejętności praktycznych oraz wiedzy. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Mamy to! 50 tysięcy złotych w dziesięć lat !

W dniu 4 kwietnia br. w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy miała miejsce niecodzienna uroczystość.

Świętowano dziesięciolecie współpracy Szkoły z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli WSB z dyrekcją, nauczycielami i uczniami naszej szkoły. Patronat nad uroczystością objęła Pani Małgorzata Iwańska – Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. Galę poprowadzili nauczyciele – twórcy tej współpracy: Anna Kocik i Wiesław Szymczykiewicz. W trakcie prezentacji jej autorka, Anna Kocik przypomniała historię tego pomysłu. Wskazane zostały korzyści obu stron oraz została zarysowana perspektywa dalszej współpracy.

Drugim, najważniejszym akcentem tej uroczystości był wykład na temat inflacji wygłoszony przez prof. dr. hab. Mariana Nogę. Pan profesor, który słynie z lekkości prowadzonych wykładów na trudne tematy, ze swadą przybliżył słuchaczom trudne zagadnienie, jakim jest inflacja w Polsce. Wskazał jej przyczyny, mierniki inflacji oraz narzędzia służące do jej zwalczania.

Podczas uroczystości zostały wręczone także promesy stypendialne  następującym uczennicom: Patrycji Czech, Patrycji Aftowicz, Alicji Nowak, Milenie Żebrackiej.

Warto w tym miejscu dodać, że nasi uczniowie w okresie tych dziesięciu lat współpracy otrzymali w formie stypendium rektorskiego łącznie pięćdziesiąt tysięcy złotych.

czytaj dalej

Obchody Święta Chrztu Polski

22 lutego 2019 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ustawę zakładającą ustanowienie dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski.

W tym roku nasza szkoła włączyła się w obchody Święta Chrztu Polski oraz w ogólnopolską akcję edukacyjną: Wywieś flagę, która promuje nowe święto państwowe.

Z tej okazji uczniowie zaprojektowali i wykonali prace plastyczne promujące nowe święto, zorganizowano wystawę prac w holu szkoły, przeprowadzono lekcje okolicznościowe. 13 kwietnia 2022 r. odbył się uroczysty apel, podczas którego flaga państwowa została wciągnięta na maszt. W czasie wydarzenia podkreślono doniosłe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe  chrztu Mieszka I, który wprowadził rodzące się państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Od tego momentu polska kultura, historia i tożsamość narodowa rozwijały się na fundamencie tradycji chrześcijańskiej. Rozpoczął proces przejmowania wzorców kulturowych i największych zdobyczy łacińskiej zachodniej cywilizacji. Przez kolejne stulecia zmieniała się sytuacja polityczna, lecz chrześcijaństwo było czynnikiem, które nie pozwoliło naruszyć naszej tożsamości, a jednocześnie było stałym łącznikiem Polski z Europą i zachodnią cywilizacją.

czytaj dalej

Czytelnicza lista przebojów

Nagrodę za aktywny udział w Czytelniczej Liście Przebojów
marca 2022 r. otrzymała uczennica klasy II TH –  NIKOLA  ROPUSZYŃSKA.
Gratulujemy! Prezentujemy też książkę miesiąca

KSIĄŻKA MARCA
Osamu Dazai „Zatracenie”

Powieść Zatracenie (1948) to ostatni ukończony utwór Osamu Dazaia, wydany pośmiertnie. Bohaterem jest Yozo, od dziecka wrażliwy i utalentowany plastycznie syn bogatego właściciela ziemskiego. W osamotnieniu przeżywa chorobliwy lęk przed ludźmi. Czuje się zagubiony w świecie, w którym trudno odróżnić prawdę od kłamstwa, gdzie upadają stare ideały i tracą znaczenie dotychczasowe wartości. Dręczy go poczucie wstydu, niska samoocena i przekonanie o niemożności sprostania wymaganiom stawianym przez otoczenie. W dzieciństwie ratunkiem przed wyniszczającymi uczuciami jest błazenada, w wieku młodzieńczym i późniejszym ucieczka na margines społeczny i w nałogi. Nieszczęśliwe życie Yozo kończy samobójczą śmiercią. Autor powieści pokazuje jak niszczące dla człowieka są nałogi i otaczanie się złym towarzystwem.

Zatracenie to bardzo osobista powieść Osamu Dazaia, przedstawiciela narodu, którego ojczyzna poniosła klęskę w wojnie. Utwór ten był wielokrotnie przedmiotem adaptacji zarówno filmowych – fabularnych i animowanych, jak i komiksowych. „Utraciłem prawo do nazywania się człowiekiem. Definitywnie przestałem nim być”.

LIST MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

Warszawa, 11 marca 2022 roku    

MINISTER EDUKACJI I NAUKI
Przemysław Czarnek

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele,
Pracownicy Oświaty,
Przedstawiciele Samorządów,
Szanowni Rodzice,

Drodzy Uczniowie,

od kilkunastu dni za naszą wschodnią granicą trwają działania wojenne prowadzone przez Rosję przeciwko narodowi ukraińskiemu. Wydarzenia te w ogromnym stopniu wpłynęły także na sytuację w naszym kraju. Od początku wojny postawa polskiego społeczeństwa – solidarność z Ukrainą, która przejawia się przede wszystkim w bezinteresownym niesieniu pomocy – jest godna najwyższego uznania. Ogrom cierpienia jakiego doświadczają Ukraińcy jest niewyobrażalny. Zdajemy sobie sprawę z tego, że naszym wspólnym zadaniem jest obecnie zapewnienie uchodźcom dogodnych warunków bytowych, umożliwienie podjęcia pracy, a także kontynuowania edukacji i nauki.

Z ogromnym szacunkiem przyglądam się zaangażowaniu Dyrektorów i Nauczycieli w proces przyjmowania dzieci i młodzieży z Ukrainy do naszych szkolnych wspólnot.
Zdaję sobie sprawę z tego, że podejmowane przez Państwa działania wiążą się z ogromnym wysiłkiem podyktowanym koniecznością dostosowania rzeczywistości szkolnej do obecnych wyzwań. Naszym celem jest maksymalne wsparcie Państwa w tych działaniach. W związku z tym przygotowaliśmy szereg materiałów informacyjnych oraz rekomendacji dotyczących przyjmowania uczniów ukraińskich do polskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Wprowadziliśmy również zmiany w przepisach, dzięki którym możliwe będzie łatwe i elastyczne tworzenie klas przygotowawczych.


Obecnie w parlamencie procedowany jest projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W dokumencie tym z zakresu oświaty wprowadzone zostały rozwiązania, które pozwolą na zapewnienie kształcenia oraz wychowania uczniom będącym obywatelami Ukrainy. W tym celu umożliwiamy tworzenie innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Pozwoli to na zwiększenie bazy miejsc na potrzeby edukacji ukraińskich dzieci. Lokalizacje te organizacyjnie będą podporządkowane szkołom lub przedszkolom. Dodatkowo wprowadzone zostaną przepisy ułatwiające zatrudnienie obywateli Ukrainy na stanowisku pomocy nauczyciela, a także zmiany umożliwiające zwiększenie wsparcia ukraińskich uczniów przez kadrę pedagogiczną.
Co istotne rząd przeznaczy dodatkowe środki z budżetu państwa na kształcenie uczniów z Ukrainy. Wszystko po to, by pomóc ukraińskim obywatelom, którzy w wyniku wojny znaleźli się na terytorium Polski.

Szanowni Rodzice, dziękuję za Państwa aktywną postawę i gotowość do niesienia pomocy ukraińskim rodzinom. Państwa bezinteresowne zaangażowanie godne jest najwyższego uznania. Głęboko wierzę, że ta pomoc ­‒ w postaci choćby najmniejszych gestów ułatwiających przybywającym do Polski obywatelom Ukrainy odnalezienie się w nowych warunkach ‒ to przykład solidarności w obliczu ludzkiej tragedii. Dziękuję również za wspieranie Dyrektorów i Nauczycieli w przygotowywaniu szkół i placówek edukacyjnych na przyjęcie ukraińskich uczniów.   

Drodzy Uczniowie, jestem dumny, że z wyjątkową dojrzałością zareagowaliście na potrzeby Waszych rówieśników z Ukrainy, którzy uciekając przed wojną, znaleźli schronienie w naszym kraju i zdecydowali się na podjęcie edukacji w polskich szkołach. Mam nadzieję, że wspólna nauka będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń i zacieśniania relacji.
Dziękuję za wszelkie gesty solidarności z ukraińskimi uczniami. To Wy będziecie dla nich przewodnikami w poznawaniu naszego kraju. Wiem, że sprostacie temu zadaniu.

Chcę Was także zapewnić, że pomimo wojny w Ukrainie, będziecie mogli
w sposób niezakłócony kontynuować naukę i przygotowywać się
do egzaminów. Jesteście bezpieczni, bo Polska jest ważną częścią NATO – najpotężniejszego sojuszu obronnego na świecie.

Szanowni Państwo, zapewniam o moim wsparciu i nieustających działaniach związanych z dostosowywaniem polskiego systemu oświaty do przyjmowania ukraińskich uczniów do szkół oraz placówek edukacyjnych w całym kraju. Jesteśmy otwarci na dalsze sugestie zmian legislacyjnych płynących od organów prowadzących i samorządów. Życzę Państwu siły niezbędnej do tego, aby sprostać czekającym nas wszystkich wyzwaniom.

Przed nami najważniejszy z egzaminów ‒ egzamin z człowieczeństwa.

 Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki


Szkolny Konkurs Recytatorski

10 marca 2022 r. odbył się w bibliotece szkolnej konkurs recytatorski pod hasłem „Żal, że się za mało kochało”.  Wzięło w nim udział 15  uczniów, którzy pięknie przedstawili własne interpretacje utworów literackich. Obradowało jury w składzie: Justyna Celińska, Bogusława Szachnowska i  Jadwiga Woźniak. Po burzliwych obradach wyłoniono laureatów. Pierwsze miejsce zajęli ex aequo: Bartłomiej Marcinkowski z klasy III TH g, Kornelia Makowska z klasy III TH g. Bartek powiedział wiersz Tadeusza Różewicza „List do ludożerców”. Kornelia zyskała uznanie komisji konkursowej piękną recytacją utworu Wisławy Szymborskiej „Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej”. Drugie miejsce zajęła Maria Ropuszyńska z klasy III BWZ g. Zaprezentowała utwór Jana Lechonia „Goplana”. Zdobywcą trzeciej lokaty została Urszula Rychlak z klasy III TH g, która recytowała fragment „Hamleta” Williama Szekspira. Jury uznało, że należy wyróżnić następujących recytatorów: Wojciecha Kisslera, Patrycję Komendę i  Pawła Żołyńskiego. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe, a reszta  uczestników pamiątkowe dyplomy. Komisja uznała, że wszyscy uczestnicy konkursu zaprezentowali wysoki poziom artystyczny. Gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy na niwie recytatorskiej!

czytaj dalej