Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Tutoring

Opieka pedagogiczno-psychologiczna (tutora)

Zajęcia wyzwalające ukryty potencjał możliwości uczniów

Efektem pracy będzie m.in. wdrożone indywidualnego programu rozwojowego uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Efektem tutoringu jest wzrost odpowiedzialności uczniów za własny rozwój.

Opieka tutora w szkole będzie realizowana w wymiarze 1 godzina tygodniowo

Praca w grupie:

Wizyta w Estonii

Pod koniec maja uczniowie ZSP w Oleśnicy w ramach projektu Comenius odwiedzili estońską szkołę w Parnawie. W wyjeździe wzięli udział również nauczyciele, którzy zaangażowani są bezpośrednio w prace nad projektem: mgr Ewa Mider, mgr Ewa Herbut oraz mgr Krzysztof Rzepka.

czytaj dalej

Uczestnicy projektu Comenius w ZSP

15 listopada 2010 roku o godz. 20 00 odbyła  się w Hotelu Perła uroczysta kolacja, w której wzięli udział przedstawiciele władz powiatu: Starosta Powiatu Oleśnickiego- Zbigniew Potyrała oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Małgorzata Iwańska. Gospodarzem był  dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy mgr Jacek Stala. Uroczyste spotkanie zorganizowane zostało dla członków Międzynarodowego Projektu Comenius Polska Odnawialne Źródła Energii-Zrozumieć. Uświadomić- nauczycieli i uczniów z Niemiec, Szwecji, Estonii i Austrii.

czytaj dalej

Kolektory Słoneczne

Dnia 31 marca 2010 roku odbył się w ZSP w Oleśnicy wykład na temat Kolektory słoneczne. Wzięły w nim udział klasy: 1 MM, II TI, II TE, III a TE, III a TM. Cenne informacje o energii słonecznej oraz korzyściach płynących z użytkowania kolektorów przekazał młodzieży pracownik firmy WATT pan Artur Piechowiak. Prelegent opowiedział również słuchaczom o firmie zajmującej się produkcją kolektorów. W czasie wykładu zwrócił uwagę na istotę doboru kolektorów i systemu.

czytaj dalej

Infos über Programm

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. „Comenius – Programm”

Im September  2008 wurde unsere Schule zur Teilnahme an einem internationalen Projekt  durch  die Berufsbildenden  Schulen in Hameln  eingeladen. Das Thema des Projektes sind die erneuerbaren Energiequellen und  ihre Nutzung in den europäischen Ländern. Vom 3.11.2008 bis zum 7.11.2008 trafen sich in Hameln / Niedersachsen /  Lehrer aus Österreich, Deutschland, Estland, Spanien, Schweden und Polen /unsere Schule / zusammen , wo sie über das Thema und die Realisierung des gemeinsamen Projektes diskutierten. Das Projekt wurde betitelt:” Regenerative Energien- Begreifen- Bewusstsein schaffen“. An dem Treffen nahmen:  Lehrerin Ewa Mider und  stell. Direktor Krzysztof Rzepka  teil. Im Frühling 2009 stellten die Lehrer den Antrag an die Nationalagentur in Warschau, der im September 2009 aufgenommen  und positiv eingeschätzt wurde. In der Zeit begannen die Schüler die ersten Aufgaben zu realisieren. An das Projekt schlossen sich folgende Lehrerinnen an :

* Urszula  Wolińska                           – Physik
* Ewa  Herbut                                    – Biologie und Geographie
* Jadwiga  Skorek                              – Chemie
* Jadwiga  Towarzyńska                    – Biologie
* Bogusława Torska                           – Polnisch  – Sprecherin des Projektes
* Ewa  Mider                                      – Deutsch
* Krzysztof  Rzepka                           – Deutsch
* Sylwia Nowogońska                        – Englisch, Deutsch
* Joanna  Leśniak                               – Deutsch
* Dorota  Kuźnik                                – Deutsch

Im März 2009 fand das erste Treffen, an dem die Lehrer einen Arbeitsplan entwickelten. Sie schrieben  Umfragen zum Thema:” Erneuerbare Energiequellen und ihre Nutzung in unserer Stadt und im Kreis Oleśnica“. Von März bis Juni  führten Schüler und Schülerinnen aus den Klassen: I TI, I TE, II TE, I TM, II BZI die Umfragen durch. Die Ergebnisse der Umfragen dienten zur Bearbeitung der Schlüsse, die zeigen, in welchem Maße die Thematik im Bewusstsein der Ämter und der Gesellschaft vorhanden ist. Anfang des Schuljahres 2009/2010 bildete sich eine Schülergruppe heraus , die Anfang November zum ersten Treffen der Projektteilnehmer nach Hameln fährt. Die Schüler bereiteten drei Prospekte vor, die unsere Schule darstellen und über ihre Tätigkeit informieren. Die Bio- ,Physik-, Chemie- und Deutschlehrer  haben sich mit Schülern in ihrem Unterricht mit diesem Thema beschäftigt und Unterrichtsentwürfe erstellt.

Am 30.September 2009 nahm Herr Krzysztof Rzepka an einem Informationstreffen für die „Comenius-Programm-Benefizianten  teil, das im Kongresszentrum PWSBiA in Warschau stattfand. Die Teilnahme an dem Informationstreffen trägt zur besseren Vorbereitung auf das Projekt bei. Das erste Treffen, an dem die Partner aus Deutschland, Estland, Schweden, Österreich und Polen teilnehmen, findet vom 9.11.2009 bis zum 13.11.2009 in den Berufsbildenden Schulen in Hameln /Niedersachsen/ statt. Unsere Schule wird von 8 Schülern und 3 Lehrern vertreten.


Spotkania z partnerami

Od dnia 9 listopada szkoła „Die Eugen- Reintjes- Schule”, mieszcząca się w Hameln gościła uczniów z 7 państw europejskich. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy. Odbyło się ono w ramach międzynarodowego projektu „Regenerative Energien-Begreifen-Bewusstsein Schaffen”. Już o 6 rano nasza grupa pod opieką wicedyrektora Krzysztofa Rzepki, pani mgr Ewy Mider oraz pani mgr Urszuli Wolińskiej dotarła do Hanoweru, skąd pociągiem dostała się do  Hameln. Na dworcu powitał przybyłych organizator spotkania pan Gert Marquart. Zgodnie z planem zabrał  grupę do szkoły  die Eugen – Reintjes- Schule. Tam nasi uczniowie przyglądali się  zajęciom z elektrotechniki i informatyki. Zwiedzili również warsztaty samochodowe, które są miejscem kształcenia przyszłych mechaników pojazdów samochodowych. Ogromnym zaskoczeniem był fakt, że młodzież niemiecka praktykuje na prawdziwych samochodach, które szkoła otrzymuje od sponsorów reprezentujących znane marki samochodowe, między innymi Audi, BMW, Mercedes.

Wieczór miał charakter towarzyski. Przyszedł czas na integrację, a co za tym idzie sprawdzenie swoich umiejętności językowych. Pierwsze próby porozumiewania się nie były łatwe, ale z czasem atmosfera rozluźniła się, a i języki stały się bardziej giętkie.

Niestety wtorek okazał się być dużo cięższy. Uczniowie odwiedzili fabrykę Stiebel Elektron mieszczącą się w  Holzminden. Jest to fabryka zajmująca się budową modułów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych oraz pomp cieplnych. Od razu po dotarciu na miejsce uczestnicy projektu udali się do sali wykładowej, gdzie jeden z pracowników przedstawił im historię przedsiębiorstwa oraz różne ciekawostki dotyczące firmy.

Po wykładzie młodzież miała  możliwość „obejrzenia procesu technologicznego”. Wszystko było nowoczesne i schludne. Każdy z pracujących ludzi miał na sobie specjalny kombinezon roboczy. Urządzenia przemysłowe były w pełni zautomatyzowane, potrafiły nawet same pobierać towar z magazynu. Zaskakujące było, że rola pracownika ograniczała się  jedynie do ich nadzorowania. Wieczór tradycyjnie przeznaczony został na zawieranie nowych kontaktów i  swobodne rozmowy.

W następnym dniu młodzież brała udział w wykładach dotyczących odnawialnych źródeł energii, które odbywały się w Instytucie Energii Odnawialnych w Ohr. Wiedzę zdobytą na prelekcjach uczniowie mieli okazję wykorzystać w czasie tworzenia panelu słonecznego z profesjonalnie wykonanych płytek krzemowych. Pod okiem specjalistów mogli również sprawdzić ich wydajność, a także przeprowadzić wiele ciekawych eksperymentów związanych z pomiarami wydajności paneli słonecznych w różnych warunkach oświetleniowych.

Tym razem po kolacji młodzież z Niemiec zorganizowała dla swoich gości aktywny wypoczynek. Wszyscy udali się do kręgielni i tam doskonale  bawili się, zapominając na chwilę o poważnym naukowym przedsięwzięciu, w którym biorą udział.

Czwartek upłynął pod znakiem planowania. Każda szkoła  przedstawiała  propozycje  działań związanych z odnawialnymi źródłami energii, które będzie realizowała w przyszłym roku szkolnym. Uczniowie ZSP w Oleśnicy podjęli się opracowania ankiet na temat stanu wiedzy o odnawialnych źródłach energii. Ponadto przedstawili konspekty z zajęć z fizyki, chemii, geografii i języków obcych, które można zrealizować w szkołach w celu pogłębienia swojej wiedzy na ten temat. Całe popołudnie było poświęcone ewaluacji zajęć. Ustalono również zakres działań, niezbędnych do dalszej  realizacji projektu. Uczniowie z Polski zajmą się badaniem warunków pogodowych w regionie Oleśnicy. Wszystkie państwa  zobowiązane są zakupić stacje meteorologiczne, podłączyć je do sieci internetowej i przesyłać w określonym terminie dane innym krajom w celu porównania warunków atmosferycznych z krajami uczestniczącymi w tym projekcie. Zadaniem naszej szkoły jest zajecie się aspektem technicznym tego planu wraz z Estonią i Szwecją. W 2010 roku na spotkaniu w Estonii wypracowane materiały zostaną zaprezentowane pozostałym uczestnikom projektu.

Ostatni wieczór młodzież przeznaczyła na  spacer po malowniczym miasteczku Hameln. Wspólne spędzanie czasu i długie rozmowy w języku angielskim umocniły międzynarodowe znajomości. Następne spotkanie w tak miłym towarzystwie odbędzie się za rok w Oleśnicy. Przez ten czas czeka jednak młodzież ciężka praca.

Wycieczka do Hammeln

Już 8 listopada 2009 roku grupa młodzieży z ZSP w Oleśnicy odwiedzi   niemieckie miasto Hameln. Wyjazd zorganizowany został w ramach międzynarodowego projektu „ RENE-Regenerative Energien-Begreifen- Bewusstsein schaffen.” Bierze w nim udział młodzież z Austrii, Szwecji, Estonii, Niemiec i Polski. Nasza szkoła spełniła wszystkie warunki organizatorów i została zaproszona  w sierpniu 2008 roku  przez Zespół Szkół Zawodowych w Hameln do współpracy w ramach wielostronnego projektu, którego tematem są odnawialne źródła energii i ich wykorzystanie w krajach europejskich.

czytaj dalej