Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Dzień Patronki Szkoły

Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie

7 listopada świętowaliśmy Dzień Patronki – Marii Skłodowskiej-Curie. Był to dzień wyjątkowo uroczysty i podniosły. Zaplanowano i zrealizowano wiele działań i akcji, które zaangażowały całą społeczność szkolną.

Na parterze szkoły znajdowała się wystawa prac  konkursowych: ”Oblicza Marii”. Na konkurs wpłynęło ponad sto prac. Jury po owocnych obradach wyłoniło laureatów:

I miejsce- Paweł Łacny klasa 4tsp

II miejsce- Mateusz Żurawka klasa 1ti

III miejsce- Mateusz Trojanowicz klasa 4tsp.

Odbyła się też pierwsza gra edukacyjna pod nazwą „PogRaj z Marią”. Wydarzenie to było nie tylko dobrym sprawdzeniem wiedzy o Marii Skłodowskiej-Curie, ale także aktywną formą integracji. Podobnie jak nasza patronka, uczniowie musieli wykazać się w trakcie gry dozą kreatywności, szybkością reakcji (tym razem nie tylko chemicznych), wreszcie niekonwencjonalnym podejściem do zagadnienia. Grę zaplanowała i przeprowadziła pani Beata Horbacz z klasą 3th.

Wyniki rywalizacji:

I miejsce – klasa 1 TS

II miejsce – klasa 1 TI

III miejsce – klasy 1 TH/TM.

O godzinie 11 cała społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystym apelu poświęconym wybitnej Polce, Noblistce, Patriotce. Prowadzący  przybliżyli zebranym postać Patronki.

Następnie Dyrektor Szkoły Jacek Stala z panią Martą Sławutą-Wójcik  odsłonili pamiątkową tabliczkę i wkopali pierwsze sadzonki róż w  Ogrodzie Marii. Ma to być wyjątkowe miejsce, które będzie nam wszystkim przypominać o tym, jak Maria Skłodowska kochała przyrodę, a w szczególności róże, które będziemy sadzić co roku. W chwilach zwątpienia, ale i radości  każdy z nas będzie mógł podziwiać róże o nazwie Maria Curie.

Po uroczystości uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracji mogli uczestniczyć w przedstawieniu: ”Oblicza Marii” przygotowanym przez klasę 3 te pod kierunkiem pani Marty Sławuty-Wójcik. Aktorzy  przedstawili najważniejsze etapy z życia Patronki i zasłużyli na wielkie brawa ze strony wzruszonej publiczności.

Z  okazji Dnia Patronki zaprosiliśmy też do szkoły klasę ósmą ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Oleśnicy wraz z wychowawczynią. W bibliotece szkolnej na przybyłych uczniów czekały słodkości. Odbyła się nietypowa lekcja o Marii Skłodowskiej-Curie, którą przeprowadziły uczennice z klasy IV TH g  – Patrycja Komenda i Kornelia Makowska.
Goście obejrzeli również film o Noblistce. Następnie po krótkim podsumowaniu, odbył się konkurs wiedzy o Marii. Każdy z uczniów odpowiadał na wylosowane wcześniej pytanie. Wszyscy uczestnicy zostali docenieni małymi upominkami.

Zaproszeni uczniowie mogli też obejrzeć naszą pracownię automatyki i robotyki. Pan Dariusz Łabuda opowiedział o możliwości przedstawianych robotów i zaprosił ósmoklasistów na dni otwarte szkoły, podczas których mają zostać zaprezentowane pełne możliwości techniczne robotów.

Imprezie towarzyszyła również ekspozycja prac plastycznych naszych uczniów „Sto twarzy Marii Skłodowskiej-Curie”, wystawa literatury: „Piękniejsza strona nauki. Maria Skłodowska-Curie”.  Bibliotekarze zadbali też o udekorowanie szkoły cytatami słynnej noblistki.

Świąteczną atmosferę tego dnia podkreślał uroczysty strój wielu uczniów i pracowników szkoły i honorowa warta przy popiersiu Marii Skłodowskiej-Curie.

Obchody Dnia Patronki Szkoły przygotowały: Marta Sławuta-Wójcik, Beata Horbacz, Edyta Noczyńska, Ewa Tempiak, Jadwiga Woźniak.

                                                                                                                                  M.S-W