Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Pożegnanie absolwentów szkoły

25 kwietnia 2014 był szczególnym dniem dla klas III ZI, 4 TM, 4a i b TE i 4 a i b TI

Był to ostatni szkolny dzień, ostatnie spotkanie z przyjaciółmi, ostatnia uroczystość, wspólnie przeżywana w murach tej szkoły. Dyrektor szkoły i zaproszeni goście żegnali wszystkich ciepłymi słowami, podkreślając, jak ważny etap edukacji właśnie mija.

„Każdy z Was zostawia tu część swojego życia – powiedział przedstawiciel klas III – to okazja do podsumowania Waszej pracy, do refleksji i  zadumy.

Drodzy maturzyści! Życzę Wam pomyślnego zdania egzaminu dojrzałości, czyli połamania piór, dostania się na wymarzony kierunek studiów, optymizmu i wiary we własne możliwości oraz obrania właściwej drogi w życiu i dojścia do zamierzonego celu”

Nie zabrakło też podziękowań ze strony absolwentów, którzy wręczając piękne kwiaty Dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom, podsumowali zaangażowanie i poświęcony im czas.

Piątkowe przedpołudnie było też czasem do wręczenia nagród tym, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, prezentowali wzorową postawę godną miana absolwenta naszej szkoły i stali się jej chlubą. Sukcesy uczniów zostały nagrodzone świadectwem z wyróżnieniem, dyplomami i upominkami, a także certyfikatami.

Wyjątkową oprawę miało podsumowanie działań akcji honorowego krwiodawstwa.

Z wielkim podziwem patrzyliśmy na uczniów i słuchaczy SDD, którzy swoją postawą pomagali wszystkim potrzebującym.

W części artystycznej uczniowie kl. III TI przedstawili prezentację filmową z refleksjami wychowawców i wybranych absolwentów, reprezentanci klas III przygotowali słodki upominek a upominkiem muzycznym była piosenka w wykonaniu utalentowanej ucz. z 1 sprzedawca, którą przygotowała p Barbara Szewczyk

{gallery}dzienna_szkola/pozegnanie_absol{/gallery}