Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Pożegnanie maturzystów

Żegnamy maturzystów!

W dniu dzisiejszym, tak jak co roku, pożegnaliśmy uroczystym apelem tegorocznych maturzystów

Wprowadzenie sztandaru szkoły i hymn narodowy dały początek uroczystości, w której wziął udział cały stan osoby naszej szkoły z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym na czele. Gościem specjalnym był Pan mgr Walerian Pietrzak – przewodniczący Rady Powiatu, który w imieniu Starosty pogratulował abiturientom ukończenia szkoły średniej i życzył im pomyślności w czasie egzaminów maturach, a w przyszłości powodzenia na studiach. Tego samego życzył odchodzącym Dyrektor ZSP Pan mgr Jacek Stala Po uroczystym ślubowaniu absolwentów, ci z nich którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżnili się aktywną pracą samorządzie, godnie reprezentowali naszą szkołę, zajęli czołowe miejsca w konkursach lub zawodach- otrzymali nagrody rzeczowe lub dyplomy uznaniowe. Po oficjalnej części uroczystości w programie artystycznym wystąpiła klasa III TI Pana mgr Darosława Sikory oraz duet taneczny. Na końcu wystąpił zespół muzyczno -wokalny ,,Złodzieje czasu” Których do występu przygotowała mgr Barbara Szewczyk

 

Zespół wystąpił w składzie:
Wioletta Wojtkiewicz
Paweł Graca 
Tomasz Kulmatycki 
Łukasz Karkulowski 
Kamil Zaborski 
Patryk Budzowski 
Maciej Włodarczyk