Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Wycieczka do Hammeln

Już 8 listopada 2009 roku grupa młodzieży z ZSP w Oleśnicy odwiedzi   niemieckie miasto Hameln. Wyjazd zorganizowany został w ramach międzynarodowego projektu „ RENE-Regenerative Energien-Begreifen- Bewusstsein schaffen.” Bierze w nim udział młodzież z Austrii, Szwecji, Estonii, Niemiec i Polski. Nasza szkoła spełniła wszystkie warunki organizatorów i została zaproszona  w sierpniu 2008 roku  przez Zespół Szkół Zawodowych w Hameln do współpracy w ramach wielostronnego projektu, którego tematem są odnawialne źródła energii i ich wykorzystanie w krajach europejskich.

W dniach od 3 – 7 listopada 2008  w Hameln (Dolna Saksonia) odbyło się spotkanie nauczycieli z kilku krajów m.in. z Polski (nasza szkoła), Austrii, Estonii, Hiszpanii i Szwecji, podczas którego została omówiona tematyka oraz zasady i sposób realizacji projektu, któremu nadano tytuł: Regenerative Energien-Begreifen-Bewusstsein schaffen (Energie odnawialne-zrozumieć-uświadomić). W spotkaniu uczestniczyła pani mgr Ewa Piątkowska-Mider oraz wicedyrektor mgr Krzysztof Rzepka.

Wiosną 2009 roku nauczyciele j. niemieckiego rozpoczęli prace nad wypełnieniem wniosku do Agencji Narodowej w Warszawie. Propozycje zaprezentowane przez nasz zespół nauczycieli zostały wysoko ocenione , a co za tym idzie wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

W tym samym czasie rozpoczęto również  prace w zakresie realizacji wstępnych założeń projektowych. Do pracy nad projektem włączyli się następujący nauczyciele:

mgr Urszula Wolińska – nauczycielka fizyki,

mgr Ewa Herbut – nauczycielka biologii i geografii,

mgr Jadwiga Skorek – nauczycielka chemii,     

mgr Bogusława Torska – nauczycielka języka polskiego,

mgr inż. Jadwiga Towarzyńska – nauczycielka biologii .

W marcu 2009 r. odbyło się spotkanie organizacyjne, podczas którego nauczyciele ustalili plan pracy. Wspólnie opracowano ankietę odnośnie zastosowania odnawialnych źródeł energii w naszym powiecie. Od marca do czerwca uczniowie przeprowadzili ankietę na temat: „Zastosowanie alternatywnych energii w naszym regionie”. Wyniki ankiety posłużyły do opracowania wniosków do pracy nad projektem.

Na początku roku szkolnego 2009/2010 wyłoniono spośród młodzieży grupę, która weźmie udział w pierwszym spotkaniu uczestników projektu Comenius w Hameln oraz rozpoczęto przygotowania do wyjazdu. Uczniowie przygotowali plakaty informujące o szkole. Nauczyciele fizyki, biologii i chemii wspólnie ułożyli scenariusze lekcji poświęconych odnawialnym źródłom energii i przeprowadzili zajęcia na ten temat.

Do wyjazdu pozostało niewiele czasu. W szkole trwają intensywne  przygotowania. Uczniowie zbierają niezbędne materiały do zaprezentowania naszej szkoły w międzynarodowym  środowisku.  Wyszukiwanie i dobieranie odpowiednich materiałów do prospektów i plakatów oraz robienie zdjęć koleżankom i kolegom w czasie zajęć to najmilsza część zadania. Niestety uczestnicy projektu muszą zająć się również poważniejszymi czynnościami. Uczniowie z klasy II technikum informatycznego wykażą się umiejętnościami z zakresu tworzeniu graficznego projektu plakatu. Wykorzystają w tym celu umiejętności zdobyte na specjalistycznych zajęciach takich jak multimedia i grafika oraz oprogramowanie biurowe. Pomoże im w tym zmysł artystyczny, a także doskonałe przygotowanie techniczne.

Wszyscy uczestnicy programu uczęszczają na dodatkowe zajęcia z języków obcych. To po angielsku i po niemiecku będą się porozumiewać z przedstawicielami innych szkół. Rozmowy towarzyskie nie będą zapewne sprawiały trudności, niestety na oficjalnych spotkaniach trzeba będzie rozmawiać  o odnawialnych źródłach energii. Niezbędna tu będzie znajomość języka specjalistycznego. Dodatkowym utrudnieniem jest tematyka projektu, którą trzeba zgłębić. W tym celu nauczyciele języka niemieckiego przygotowali lekcje z zakresu ochrony środowiska z uwzględnieniem sposobów wykorzystania alternatywnych energii i zrealizowali je w klasach drugich i trzecich. Tak więc część wolnego czasu uczniowie poświęcają na studiowanie materiałów przygotowanych przez nauczycieli chemii, fizyki i biologii.

Pierwsza faza projektu ma na celu przygotować młodych specjalistów, którzy za granicą swobodnie będą konwersować na ten temat. Zadanie to nie jest proste. Okazuje się jednak, że chętnych do ciężkiej pracy naukowej nie zabrakło. Budujące jest, że młodzież ZSP w Oleśnicy tak wysoko stawia sobie poprzeczkę.