Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

POWIATOWY KONKURS „NIE DAJ SZANSY AIDS”

W POWIATOWYM KONKURSIE „NIE DAJ SZANSY AIDS” NA HAIKU O TEMATYCE HIV/AIDS nasi uczniowie:

JAKUB KANAK z KL.1TI zajął 3 miejsce i BARTOSZ NOWOTNIK z kl.1 TS zdobył wyróżnienie. GRATULUJEMY!

Konkurs  adresowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oleśnickiego.Odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych :
– uczniowie szkół podstawowych (klasy VII oraz II, III klasy gimnazjalne )
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Organizatorem konkursu była Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Oleśnicy (PSSE) . Partnerami Konkursu było Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Oleśnicy.
Konkurs miał na celu zwrócenie uwagi młodzieży na problem HIV i AIDS oraz propagowanie treści profilaktycznych dotyczących HIV i AIDS.
Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpiłow dniu 15 grudnia 2017 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy przy ulicy Reja.

                                                                                                                      Pedagog szkolny