Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w ZSP

PRK w ZSP

PRK w ZSPW dniu 9 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie uczniów klasy 3a i 3b sprzedawca Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 i 1klasy Technikum Ekonomicznego z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów Panią Agnieszką Wojtczak. Pani Dyrektor Henryka Malerek powitała prelegentkę oraz uczniów. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia dotyczące Ustawy z 27 lipca 2007 r. o niezgodności towaru z umową i interpretację przepisów tej  ustawy. Pani A. Wojtczak omówiła różnice między uprawnieniami konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową a gwarancją, formy składania reklamacji i obowiązki sprzedawcy w tym zakresie. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań, na które Pani Rzecznik udzielała odpowiedzi.

 

Uczniowie otrzymali od Pani A. Wojtczak materiały dydaktyczne wydane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Spotkanie zorganizowała Violetta Szczepanik

{gallery}dzienna_szkola/prk_2014{/gallery}