Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Pożegnanie absolwentów roku szkolnego 2014/2015 w ZSP

24. 04. 2015 r. w ZSP pożegnaliśmy absolwentów szkoły dziennej i zaocznej roku szkolnego 2014/2015. Zakończenie zorganizowane zostało w auli szkolnej i miało wyjątkowo uroczystą oprawę.
W imieniu Samorządu Szkoły prowadzące: Julita Malerek i Anna Łoza powitały: Dyrekcję, Grono pedagogiczne, Starostę Powiatu Oleśnickiego- Wojciecha Kocińskiego i Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu – dr Marka Natali.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: koordynator akcji krwiodawstwa Zarządu Rejonowego PCK w Oleśnicy – Andrzej Krzemiński i Rodzice wyróżnionych uczniów.
W pożegnalnym przemówieniu dyrektor szkoły – mgr Jacek Stala, podkreślił, że ukończenie szkoły stawia przed absolwentami duże wyzwania ale i możliwości najlepszego wyboru drogi życiowej.
Do życzeń osiągania sukcesów w dorosłym już życiu dołączył: Starosta i Kanclerz WSB, który wręczył prymusowi szkoły – Mateuszowi Marcinkowskiemu z kl. IV TI (średnia: 5,12) nagrodę.
Z wyróżnieniem ukończyły szkołę uczennice z klasy IV TE: Ewelina Ostrowicz (średnia: 4,96) i Beata Stępień (średnia: 4,75). Nagrody wręczyli: Dyrektor Szkoły i Starosta.
Uczniowie otrzymali jeszcze wiele nagród i dyplomów za wyniki w nauce, aktywną pracę na rzecz szkoły i środowiska, za akcję krwiodawstwa i osiągnięcia w zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji i umiejętności w konkursach i kursach zawodowych.
Następnie tegoroczni absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie i zapewnili, że zawsze będą godnie reprezentować szkołę i ojczyznę.
Na zakończenie uroczystego apelu pożegnania maturzystów wystąpił zespół muzyczny kierowany przez panią Barbarę Szewczyk.
Życzymy wszystkim absolwentom powodzenia na egzaminach maturalnych i zawodowych. „Trzymamy kciuki” !.
Urszula Jasińska