Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Pożegnanie absolwentów ZSZ im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy

29 kwietnia 2022 roku odbyła się na placu apelowym uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów. Uczniowie klas trzecich w obecności władz szkolnych, gości, rodziców i grona pedagogicznego pożegnali maturzystów z pięciu klas Technikum oraz słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Uroczystość prowadzili uczniowie klas młodszych Emilia Iwaśko i Kacper Szymański. Wśród zaproszonych gości byli Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego pan Adam Horbacz oraz Przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy pani Katarzyna Krawczyk-Herba.

Apel zapoczątkował wystąpieniem Dyrektor Szkoły pan Jacek Stala i podsumował czas, który tegoroczni absolwenci spędzili w murach szkoły. Nawiązał do wpływu  pandemii koronawirusa na proces edukacji i relacje rówieśnicze. Zaakcentował znaczenie wyników egzaminów maturalnego i zawodowego na dalsze losy młodzieży. Dyrektor szkoły życzył absolwentom pomyślności i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów. Podziękował również gronu pedagogicznemu za pracę włożoną w nauczanie i wychowanie młodzieży oraz rodzicom za konstruktywną współpracę.

W dalszej części uroczystości głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego pan Adam Horbacz, przyłączając się do życzeń i gratulacji dla młodzieży. W imieniu władz samorządowych powiatu przekazał wyróżnionym uczniom stypendia ufundowane przez Starostę Powiatu Oleśnickiego.

Stypendia Starosty Powiatu Oleśnickiego w roku szkolnym 2021/2022 otrzymali uczniowie:

 • Patrycja Czech za bardzo dobre wyniki w nauce z klasy 4 Technikum w zawodzie technik ekonomista;
 • Julia Krzesak za szczególne osiągnięcia w sporcie z klasy 4 Technikum w zawodzie technik ekonomista ;
 • Alicja Nowak za szczególne osiągnięcia w sporcie z klasy 4 Technikum w zawodzie technik ekonomista;
 • Jan Zawadzki za szczególne osiągnięcia w sporcie z klasy 4 Technikum w zawodzie technik ekonomista;
 • Milna Żebracka za szczególne osiągnięcia w sporcie z klasy 4 Technikum w zawodzie technik spedytor.

       Po wręczeniu stypendiów okolicznościowe słowa pożegnania abiturientów wygłosiła także Przewodnicząca Rady Rodziców pani  Katarzyna Krawczyk-Herba.

      Kolejnym akcentem pożegnalnej ceremonii było wystąpienie przedstawicielki tegorocznych absolwentów Mileny Żebrackiej, uczennicy klasy 4 Technikum w zawodzie technik spedytor. Reprezentantka maturzystów przywołała wspomnienia i refleksje z czasu nauki szkolnej. Podziękowała Dyrekcji szkoły, władzom samorządu powiatowego, rodzicom i wychowawcom: „Dzięki Państwu przetrwaliśmy niejedną trudną sytuację. Zrozumieliśmy, jak wielką wartością są w życiu lojalność i przyzwoitość. Dziękujemy, że w trudnych chwilach byliście dla nas oparciem i służyliście pomocą”. Maturzystka zwróciła się także do uczniów klas młodszych, aby za przykładem obecnych absolwentów, opuszczając w przyszłości szkołę, czuli dumę z jej ukończenia.

    Po wystąpieniu uczennicy klasy czwartej nastąpiła wzruszająca chwila podziękowań składanych przez reprezentacje klas maturalnych Dyrekcji szkoły, władzom samorządu powiatowego, rodzicom, gronu pedagogicznemu i wychowawcom. Dopełnieniem tradycji szkoły w czasie uroczystości pożegnania absolwentów było złożenie na sztandar szkoły ślubowania przez odchodzących uczniów.

      W dalszej kolejności nastąpiła ceremonia uhonorowania wyróżnionych absolwentów. Dyrektor pan Jacek Stala i Wicedyrektor pani Katarzyna Misiak wręczyli świadectwa oraz listy gratulacyjne dla rodziców tym uczniom, którzy uzyskali bardzo wysokie wyniki w nauce.

Świadectwa z wyróżnieniem w roku szkolnym 2021/2022 otrzymali uczniowie:

 • z klasy 4 Technikum w zawodzie technik informatyk – Barbara Cetnar i Kamil Furgał;
 • z klasy 4 Technikum w zawodzie technik ekonomista – Patrycja Czech;
 • z klasy  4 Technikum w zawodzie technik spedytor – Milena Żebracka. 

Następnie Dyrekcja szkoły wręczyła nagrody i dyplomy uczniom klasy 4 Technikum w zawodzie technik informatyk.  Barbara Cetnar została wyróżniona za działalność artystyczną na rzecz szkoły, Kamil Furgał zaś za stuprocentową frekwencję w ciągu czterech lat nauki.

Władze szkoly uhonorowały także sportowców. Zaangażowanie i udział młodzieży w wielu zawodach na szczeblu powiatu, rejonu i województwa zaowocowały znaczącymi sukcesami sportowymi. Nagrody i pamiątkowe dyplomy otrzymali:

 • z klasy 4 Technikum w zawodzie technik ekonomista – Julia Krzesak, Jakub Krawczykowski, Alicja Nowak,  Jan Zawadzki;
 • z klasy 4 Technikum w zawodzie technik spedytor – Norbert Apryasz, Michał Masternak, Milena Żebracka, Jakub Żłobiński;
 • z klasy 4 Technikum w zawodzie technik mechanik – Kacper Jaszcz;
 • z klasy 4 Technikum w zawodzie technik handlowiec – Klaudia Gretka;

z klasy 4 Technikum w zawodzie technik informatyk – Adrian Karczyński,Marcel Kowalski, Przemysław Papis.

Po wyróżnieniu sportowców prowadzący apel zaprosili do mikrofonu panią Annę Kocik z prośbą o przedstawienie wyników szkolnej rywalizacji o tytuł Zawodowca Roku 2021/2022 w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy.

     Na zakończenie oficjalnej części uroczystości wystąpił Patryk Widłowski, uczeń klasy 3 Technikum w zawodzie technik informatyk. W imieniu klas trzecich, żegnając starsze koleżanki i kolegów, zapewniał: ”Mamy przekonanie, że wszyscy pozostawiliście tutaj cząstkę siebie. Ślad po niej zachowamy w pamięci na zawsze”. Po jego słowach reprezentacja uczniów klas trzecich obdarowała abiturientów ciasteczkami na osłodę tej szczególnej chwili.

Ostatnim akcentem uroczystości był montaż; muzyczny w wykonaniu uczniów klas drugich i trzecich pod opieką pani Barbary Szewczyk. W brawurowym programie przy aplauzie widowni wystąpili Daria Brąś oraz „egzotyczne trio” – Maksymilian Kruk, Konrad Piwko, Jakub Płonka.

Dziękując obecnym za uwagę, prowadzący apel Emilia Iwaśko i Kacper Szymański zwrócili się po raz ostatni do absolwentów: „W drodze ku przyszłości życzymy Wam jeszcze raz szczęścia i sukcesów egzaminacyjnych. Jesteśmy przekonani, że będziecie godnie reprezentować Naszą Szkołę w każdym miejscu i czasie. Powodzenia!”