Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Praca uczennicy Pauliny Trzópek- II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie” Co dla mnie znaczy Schengen?”

Praca uczennicy Pauliny Trzópek- II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie” Co dla mnie znaczy Schengen?”( opiekun mgr Bogusława Torska)

http://polskawschengen.mswia.gov.pl/galeria.html

List Anonima zwanego Gallem, do księcia Bolesława Krzywoustego,

21 grudnia 2008 roku pańskiego.

Najjaśniejszy Władco, Panie mój Miłościwy!

Pisałem o tym wcześniej, jak ogromne cuda tu w naszej Ojczyźnie zastałem, zaraz po tym jak nadworny Mag Waszej Jegomości o tysiąc lat w przód mnie posłać ku Twojej chwale raczył. Przyjęli mnie tu tak zaszczytnie i okazale jak wypada przyjąć gościa dostojnego. Takim się przeto uważam, za sprawą Pana mojego przesławnego Bolesława.
Gdym w świat ten nowy zawitał, zważywszy jego dziwy,  zawołałem: ” Na najjaśniejszą głowę mego Pana! To dziwo większe jest, niźli mędrcy głoszą!” Wszystko jednako wyczytasz z relacji swego skromnego sługi, na wieki oddanego Rzeczypospolitej.
Zadziwi Cię Panie, iż mieszkańcy Rzeczypospolitej od lat wielu w zniewoleniu żyli. Nie godzi się mężów tak zacnych w niewoli trzymać! Swych jakże dalekich pochodów swobodnie odbywać nie mogli. U granic ziemi krain przedzielała ich kontrola, jakże z wielkiej mocy prawa przez dostojne służby pełniona. W  tym kraju, przez Nas tak umiłowanym, biedna gospodarka zniszczenia poczęła czynić, jednakże ludność przyjmując to z pogodnym i uprzejmym obliczem do pracy się nie zniechęcała. Handel jakże ubogi, a życie ciężkie! Jak Ty Bolesławie o bezpieczeństwo dbałeś, tak i teraz bezpieczeństwo jest ich jedyną prawdą, do której jakże bezgranicznie dążą i myślą o jej spełnieniu.
Schengen ( jakże to dziwna nazwa, w naszych czasach nie mająca użytku w języku) poskromiła ich wszelkie troski, spełniając wszelakie myśli o lepszym życiu. Strefa ta, przeto silna przez władzę, wprowadzona ku  bezpieczeństwu granic kraju została. Jest ona ogromną korzyścią,  uważaną  za najchlubniejsze  dla granic kraju ustrzeganie przed nieprzyjacielem. Układ ten, zapewniając wszem i wobec równość obywateli, które do tej wspólnej strefy należą, pociechę samą niesie. Państwa w nim zespolone bardziej zbliżone do siebie zostają. Nowinę niosę, iże ukochana Rzeczypospolita Nasza tego przeogromnego zaszczytu, jakim jest wejście w nowy rozdział w życiu, dostąpiła. Twoja ogromna potrzeba wolności, o Miłościwy Bolesławie, aż w te czasy zawitała i niczym duch wierny podwładnym Twym tu i teraz towarzyszy. Przeto Schengen się domagał lud Twój oddany, walczył, by zwycięsko zawołać- „Victoria!”. A stało się to 21 grudnia 2007 roku pańskiego.

Ode dnia tego, którego datę wielkimi literami w mojej kronice wypisałem, zostaje zapewniona współpraca wszelakich służb przy boku granic kraju pełniona, przynosząc korzyści wzajemne dla władzy i społeczności. Te jakże prawe schengeńskie zasady są swoistą i niezmierną szansą uczciwego handlu, prowadzonego przez namiestników oraz dostojne służby zgodnie z samorządnym prawem.  Swoista to i niezbywalna godność, jaką zapewniając ludowi, może zachować mądry władca. Władco mój i Panie! Z wielką powinnością skłaniam się ku Twoim rządom, spostrzegając wszelakie korzyści płynące z tej, jakże zadziwiającej spójności rządzącej władzy i jego godnych do poszanowania poddanych.

Najbardziej sławionym przez lud działaniem tegoż układu Schengen staje się to, iż przy przekraczaniu granic państw, które do tejże wspólnej strefy należą, wszelakie dokumenty są im zbyteczne, jednakże prawdą jest, iże podróżny powinien być w posiadaniu dokumentów niezbędnych do bezpiecznego wypoczynku na terenie obcego kraju. Dowód tożsamości, tudzież paszport

( jakże to nowe nazwy, czasów naszych nieznające) w bagażu wędrowiec winien posiadać, by dowieść w nieprzewidzianych okolicznościach, iż prawo do  korzystania ze swobodnego przemieszczania jemu się należy.

Nowy ten układ znacząco wpływa na politykę umiłowanego Kraju Naszego. Jak głoszą władze, którym dobry Bóg pierwszeństwo w Rzeczypospolitej wyznaczył, pozwoli on ukrócić szerzące się napaści zbójców i oprawców , zwanych tu terrorystami. A jest ich w tym nowym świecie taka siła, że lochy cudnego zamku Waszej Miłości pomieścić by ich nie zdołały. Sam wiesz, o Sławny  Bolesławie, jak ogromnie ciężko walczyć z wyjętymi spod prawa. Sam wiesz także, jak do naszej pięknej ziemi obcy, głodny lud napływał. A prawa nowe tu ustanowione problem ten osłabiły, trudno jest bowiem w tak zespolonych państwach cichaczem w obcym kraju o chleb prosić, li schronienia w przydrożnych karczmach szukać.

Jednako ważną zaletą tego  doskonałego systemu jest łatwość dostępu do niezliczonej ilości towarów, które w posiadaniu innych państw są, a Nam się przydać w życiu mogą. Wspólna ta wymiana jeno ku chwale Kraju Naszego stać może, przyczyniając się  szybko do zwiększenia się gospodarki na wspólnym rynku.

Zacne się również wydawać może, że u granic ziem obszarów układu Schengen kontroli granicznej zaprzestano. Pragnę zauważyć Wielki  Bolesławie, że przeogromne korzyści płyną z tego systemu. Ludność uzyskała możność  w pełni swobodnego podróżowania po obszarze Schengen. Nie jest to przeto objaw wolności i równości, o które   tak walczyłeś o Najjaśniejszy Bolesławie? Zniesienie kontroli wydatnie skróciło czas ich przemieszczania się, odbywania wszelakich podróży. Nie spotkasz tu żadnych zgromadzeń, które  niczym jarmark, li jakaś biesiada na pograniczu obszarów z państwami istniejącej już w naszym kraju Unii Europejskiej jawić mi się raczyły. Przejście z państwa do państwa odbywa się płynnie, niczym rzeka, która płynie bezustannie swoim biegiem, to znaczy bez konieczności przerywania podróży.

Przedstawiam zaiste tę, jakże niesamowitą strefę Schengen, szczególnie godną pamięci ze względu na nowość wypadków jakie w Naszej Ojczyźnie miejsce mają , przy czym można, o Sławny Bolesławie, z rozważania tej sprawy przekonać się o wyższości pokory nad pychą. Nastąpiła sprawiedliwość wobec władzy oraz wobec poddanych, których tak umiłowałeś. Taka sława tejże schengenowskiej strefy przyczyniła się do obfitości wszelkich radości i korzystnych dla kraju możliwości otwarcia się na cały świat. Wszystkie wypadki krok po kroku opisałem w mej kronice ku Twojej chwale Sławny Bolesławie i chwale Naszej umiłowanej Rzeczypospolitej.

Twój nadworny kronikarz  Anonim zwany Gallem.